Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Newsletters / Diari del Consell General / DCG 7/2015, 30 abril 2015

DCG 7/2015, 30 abril 2015

Facebook icon Twitter icon Forward icon

DCG 7/2015

 

 

Diari Oficial

del

Consell General

Núm. 7/2015 - 2 pàgines

 Sessió ordinària del dia 30 d’abril del 2015

 

 

El dia 30 d’abril del 2015, dijous, es reuneix a la Casa de la Vall, (nou hemicicle), el M. I. Consell General, en sessió ordinària convocada d'acord amb allò que estableix el Reglament de l'Assemblea i amb l'ordre del dia que figura en el Butlletí del Consell General núm. 11/2015, que és el següent:

1- Elecció de la Comissió Permanent del Consell General.

2- Nomenament de la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació Europea, (OSCE-PA).

Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Mònica Bonell Tuset, Síndic General i Subsíndica General, respectivament, s'ha procedit a comprovar la presència dels membres, que ha quedat registrada d'acord amb la relació següent:

M. I. Sr. Miquel Aleix Areny

M. I. Sr. Gerard Alís Eroles

M. I. Sr. Josep Anton Bardina Pau

M. I. Sr. Ladislau Baró Solà

M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset

M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot

M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny

M. I. Sr. Ferran Costa Marimon

M. I. Sr. Carles Enseñat Reig

M. I. Sr. Antoni Fillet Adellach

M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez

M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs

M. I. Sra. Rosa Gili Casals

M. I. Sr. Carles Jordana Madero

M. I. Sr. Pere López Agràs

M. I. Sr. Josep Majoral Obiols

M. I. Sra. Conxita Marsol Riart

M. I. Sra. Maria Martisella González

M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi

M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora

M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud

M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells

M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora

M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés

M. I. Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí

M. I. Sr. Josep Pintat Forné

M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme

M. I. Sr. Martí Salvans Abetlla

També hi és present el M. I. Sr. Antoni Martí Petit, Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Xavier Espot Zamora, Ministre de Justícia i Interior; Maria Rosa Ferrer Obiols, Ministra de Relacions Institucionals, Afers Socials i Ocupació; Jordi Torres Falcó, Ministre d’Ordenament Territorial; Sílvia Calvó Armengol, Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat; Èric Jover Comas, Ministre d’Educació i Ensenyament Superior i Olga Gelabert Fàbrega, Ministra de Cultura, Joventut i Esports.

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa Besolí, secretari general del Consell General.

(La M. I. Sra. Maria Martisella González, secretària de la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)

(Són les 16.02h)

 

El Sr. síndic general:

Passem, doncs, al primer punt de l’ordre del dia:

 

1- Elecció de la Comissió Permanent del Consell General.

Li demanaria novament a la Sra. Maria Martisella, si pot donar lectura de la candidatura, si us plau.

La Sra. Maria Martisella:

Gràcies.

La candidatura de la Comissió Permanent està formada pels consellers generals següents:

Consellers generals elegits en circumscripció nacional: Patrícia Riberaygua Marme, Ferran Costa Marimon, Rosa Gili Casals.

Consellers generals elegits en circumscripció territorial: Josep Anton Bardina Pau, Meritxell Palmitjavila Naudí i Josep Majoral Obiols.

El Sr. síndic general:

Gràcies.

Bé, havent-se presentat una sola candidatura consensuada pels grups parlamentaris, proclamada ahir per la Sindicatura i publicada en el Butlletí núm. 12/2015 del 29 d’abril i no havent-se presentat objeccions a la mateixa, proposo la seva elecció per assentiment.

Bé, si no hi ha res a manifestar, a la vista del resultat declaro elegida la Comissió Permanent.

Passem al segon punt de l’ordre del dia:

 

2- Nomenament de la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació Europea, (OSCE-PA).

Demanaria novament a la Sra. Maria Martisella si pot donar lectura de la candidatura, si us plau.

La Sra. Maria Martisella:

Gràcies.

La candidatura per a la formació de la delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE, queda composada de la manera següent:

Membres titulars: Conxita Marsol Riart, Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells; membres suplents: Meritxell Pamitjavila Naudí, Pere López Agràs.

El Sr. síndic general:

Moltes gràcies.

Havent-se presentat també una única candidatura consensuada pels grups parlamentaris, proclamada ahir per la Sindicatura i publicada en el Butlletí núm. 12/2015 del 29 d’abril, i no havent-se presentat objeccions a la mateixa, proposo la seva elecció per assentiment.

A la vista del resultat declaro aprovada la composició de la delegació.

No havent-hi més punts a l’ordre del dia, s’aixeca la sessió.

(Són les 16.06h)

 

 

 

Diari de Sessions del Consell General

Dipòsit legal: And. 275/94
ISSN 1024-9052