Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Newsletters / Diari del Consell General / DCG 4/2016, 14 març 2016

DCG 4/2016, 14 març 2016

Facebook icon Twitter icon Forward icon

DCG 4/2016

 

 

Diari Oficial

del

Consell General

Núm. 4/2016 - 6 pàgines


Sessió tradicional del dia 14 de març del 2016

 

 

El dia 14 de març del 2016, dilluns, es reuneix a la Casa de la Vall, (nou hemicicle), el M. I. Consell General, en sessió ordinària convocada d'acord amb allò que estableix el Reglament de l'Assemblea i amb l'ordre del dia que figura en el Butlletí del Consell General núm. 15/2016, que és el següent:

1- Informe de la delegació del Consell General a l’APF.

2- Informe de la delegació del Consell General a l’OSCE.

Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Mònica Bonell Tuset, Síndic General i Subsíndica General, respectivament, s'ha procedit a comprovar la presència dels membres, que ha quedat registrada d'acord amb la relació següent:

M. I. Sr. Miquel Aleix Areny

M. I. Sr. Gerard Alís Eroles

M. I. Sr. Marc Ballestà Alias

M. I. Sr. Josep Anton Bardina Pau

M. I. Sr. Ladislau Baró Solà

M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset

M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot

M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny

M. I. Sr. Ferran Costa Marimon

M. I. Sr. Carles Enseñat Reig

M. I. Sr. Antoni Fillet Adellach

M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez

M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs

M. I. Sra. Rosa Gili Casals

M. I. Sr. Carles Jordana Madero

M. I. Sr. Pere López Agràs

M. I. Sr. Josep Majoral Obiols

M. I. Sra. Maria Martisella González

M. I. Sra. Meritxell Mateu Pi

M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora

M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud

M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells

M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora

M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés

M. I. Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí

M. I. Sr. Josep Pintat Forné

M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme

M. I. Sr. Justo Ruiz González

També hi és present el M. I. Sr. Antoni Martí Petit, Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Jordi Cinca Mateos, Ministre de Finances; Gilbert Saboya Sunyé, Ministre d’Afers Exteriors; Jordi Alcobé Font, Ministre d’Administració Pública, Transports i Telecomunicacions; Xavier Espot Zamora, Ministre de Justícia i Interior; Francesc Camp Torres, ministre de Turisme i Comerç; Jordi Torres Falcó, Ministre d’Ordenament Territorial; Sílvia Calvó Armengol, Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat; Èric Jover Comas, Ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Olga Gelabert Fàbrega, Ministra de Cultura, Joventut i Esports i Carles Àlvarez Marfany, ministre de Salut.

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa Besolí, secretari general del Consell General.

(El M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny, secretari de la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)

(Són les 18.22h)

  

El Sr. síndic general:

Bé moltes gràcies.

Abans d’iniciar l’ordre del dia previst per la sessió, permeteu-me adreçar una cordial salutació a les diferents autoritats presents: als Srs. representants dels coprínceps, al Sr. vicepresident del Consell Superior de la Justícia, a la Sra. presidenta del Tribunal Constitucional, als Srs. i a les Sres. cònsols i a la resta d’autoritats, així com també a totes les il·lustres personalitats que han volgut ser avui amb nosaltres. Sigueu tots benvinguts.

(El M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny, secretari de la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia.)

El Sr. síndic general:

Moltes gràcies.

Passem doncs al primer punt de l’ordre del dia.

1- Informe de la Delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia.

Intervé la Sra. Patrícia Riberaygua Marme, presidenta de la delegació.

Teniu la paraula.

La Sra. Patrícia Riberaygua:

Gràcies Sr. síndic.

L’informe que avui tinc l’honor de presentar davant d’aquesta Cambra recull la feina realitzada durant aquest primer any de legislatura per la nova delegació del Consell General davant de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia, d’ara en endavant APF, integrada pel M. I. Sr. Miquel Aleix Areny, del Grup Parlamentari Demòcrata, les M. I. Sres. Carine Montaner, del Grup Parlamentari Liberal, Sílvia Eloïsa Bonet, del Grup Parlamentari Mixt-SDP i per mi mateixa.

Voldria recordar que el Consell General forma part de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia com a secció observadora des de l’any 1983 i com a secció associada des del 1989. L’APF es converteix doncs en la primera organització internacional on hi participa el Consell General.

En aquests mesos la delegació andorrana ha participat tant a la 41ª sessió ordinària de l’APF, que va tenir lloc a Berna, com a la 28ª assemblea regional Europa celebrada a Jersey. Degut a la coincidència amb la dissolució del Consell i les posteriors eleccions generals, aquest any no hi ha hagut representació andorrana a la reunió semestral de la xarxa de dones parlamentàries de la francofonia, celebrada a Saint Vinsent, Vallée d’Aoste els 5 i 6 de febrer, ni tampoc a la conferència de presidents de la regió Europa que es va desenvolupar a Erevan, Armènia del 31 de març a l’1 d’abril.

De conformitat amb la política de restricció pressupostària com ja es va fer en la passada legislatura, la delegació del Consell General a l’APF, únicament assisteix a les principals reunions d’aquest organisme que són: l’assemblea general, l’assemblea general de la regió Europa i la conferència de presidents de la regió Europa.

Com s’ha dit, l’informe que avui es presenta inclou el detall de les activitats realitzades per la delegació així com el resum de les reunions on hem participat i les resolucions adoptades.

Procedeixo a continuació a exposar aquelles que per la seva actualitat i transcendència política considerem més rellevants:

Participació a la 41ª sessió de l’assemblea general de l’APF que va tenir lloc del 7 al 10 de juliol a Berna. L’assemblea va comptar amb la participació de 300 parlamentaris de diferents estats francòfons, representants d’una 40ª de parlaments mundials i fou inaugurada per la nova secretària general de l’Organització Internacional de la Francofonia, l’OIF, òrgan de govern de la francofonia, la canadenca Michaëlle Jean, que durant el seu discurs es va comprometre a seguir treballant per reforçar les relacions entre l’APF i l’OIF, impulsar el rol d’assemblea consultiva de l’APF i treballar per una francofonia més moderna.

La Sra. Jean va voler donar així continuïtat als documents aprovats en l’assemblea general de l’APF celebrada l’any 2014 a Otawa, que són, d’una banda, el memoràndum d’entesa entre l’OIF i l’APF, i de l’altre el quadre estratègic 2014-2018. Val la pena recordar per la seva transcendència els principals objectius d’aquests textos, inclosos en l’informe d’activitats de la delegació de l’APF corresponent a l’any 2014 i que no es va poder presentar davant d’aquesta Cambra degut a la convocatòria de les darreres eleccions generals. Textos que pretenen reforçar les competències de l’assemblea parlamentària de la francofonia i modernitzar-ne el funcionament i la seva organització interna. Així el memoràndum d’entesa entre l’OIF i l’APF pretén ser una eina per enfortir les competències com a òrgan consultiu de l’APF, en precisa el seu paper com a interlocutor privilegiat i amplia els àmbits de cooperació entre les dues organitzacions per la realització d’objectius comuns intercanviant informació i documentació.

D’altra banda, el quadre estratègic 2014-2018 és un document elaborat de manera consensuada entre el Bureau, la comissió política i la comissió d’afers parlamentaris, que ha inclòs les aportacions realitzades via esmena per les diferents sessions, entre elles les formulades per la secció andorrana. En aquest cas, l’objectiu és reforça el paper de l’APF en l’àmbit internacional, dinamitzar les relacions amb els parlaments membres, enriquir i diversificar el rol de l’APF en tant que actor francòfon de la cooperació interparlamentària.

Fet aquest parèntesis i tornant a l’assemblea general celebrada a Berna, cal dir que l’amenaça terrorista que durant aquest darrer any va sacsejar de ple diferents estats de l’espai francòfon, va centrar bona part dels debats.

En aquest sentit l’assemblea va aprovar una resolució contra el terrorisme internacional on es condemna qualsevol acte de terrorisme i s’apel.la a la coordinació internacional en matèria de seguretat per la lluita contra els moviments terroristes, i convida als parlaments francòfons a col·laborar en l’elaboració de lleis i desplegar sistemes de control parlamentari en matèria de lluita contra el terrorisme.

Aquesta ha estat una de les 20 resolucions adoptades pel plenari. La delegació andorrana durant el treball previ en les comissions permanents, va participar a: “L’accès a la justice dans l’espace fracophone, le rôle des parlaments.” Elaborat per la comissió política, on Andorra va poder exposar les principals modificacions legislatives que en matèria de justícia es van aprovar durant l’anterior legislatura.

Com a resultat d’aquest informe, l’assemblea va adoptar una resolució sobre l’accés a la justícia dins dels països francòfons on s’insta a l’elaboració de dispositius i mesures per promoure l’accés a la justícia en condicions d’igualtat per a tots els ciutadans, afavorir la celeritat de la justícia i assegurar l’execució de les decisions judicials. 

La delegació andorrana també va tenir l’oportunitat de participar en l’informe elaborat per la comissió d’afers parlamentaris conjuntament amb la comissió d’educació sobre: “Les moyens parlementaires de contrôle gouvernemental dont les moyens d’interpellation dans l’espace francophone” i “L’accès à l’information parlementaire: pour rapprocher les élus des citoyens”.

Com a conseqüència d’aquests treballs fets amb la col·laboració de la comissió d’educació es va adoptar una resolució que encoratja els parlaments de l’espai francòfon a reforçar el control parlamentari dels governs i impulsar entre altres accions missions d’informació parlamentària.

Els membres de la delegació també vam tenir una participació activa en el “Réseau des femmes parlementaires” on es va felicitar Andorra per l’aprovació per unanimitat de la Llei 1/2015, per l’eradicació de la violència de gènere i la violència domèstica, així com per la recent ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència de gènere i domèstica, feta a Istanbul l’11 de maig del 2015. Andorra és un dels 15 països que l’ha firmat i ratificat.

En la segona part de la sessió plenària va tenir lloc el debat general que aquest any va tractar el tema “Encourager l’accès à une formation de qualité pour tous: un défi prioritaire pour la Francophonie”.  La delegació andorrana va intervenir en el sub-tema “Echange d’informations sur la formation professionnelle” on es va exposar quina és l’estructura i l’oferta de la formació professional tant en el sistema educatiu andorrà com en el francès (Recordo que el sistema espanyol no ofereix a Andorra cursos de formació professional).

D’altra banda, es va ressaltar el fet que totes aquestes formacions són reconegudes amb el nivell 3 del sistema de classificació internacional (CITE) de la UNESCO i, que a més, permeten accedir a l’ensenyament superior.

L’Assemblea també va acomiadar al seu actual president, Paul McIntyre i va escollir el seu substitut, el president de l’Assemblea Nacional de la República democràtica del Congo, Aubin Minaku. El vicepresident primer per als propers dos anys serà el president de l’Assemblée National du Québec, Jacques Chagnon mentre que el diputat francès, Pascal Terrasse repeteix en el càrrec de secretari general parlamentari.  Durant la sessió també es va anunciar que la propera Assemblea tindria lloc durant el mes de juliol del 2016 a Madagascar.

Participació en la 28ena Assemblea Regional Europa que va tenir lloc a Jersey del 13 al 15 d’octubre i va comptar amb una cinquantena de participants representants de 16 parlaments membres.

L’estratègia econòmica a l’Europa francòfona i la llibertat d’expressió i de premsa van ser els eixos dels treballs d’aquesta 28ena assemblea. Les conclusions d’aquests treballs seran transmeses a la Comissió d’educació, de la comunicació i d’afers culturals de l’APF (la CECAC) la qual elaborarà un informe amb l’objectiu de ser presentat en la propera Sessió Ordinària de l’Assemblea General de l’APF.

D’altra banda, pel que fa a l’estratègia econòmica per l’Europa francòfona, serà el tema principal de la propera Conferència de Presidents que se celebrarà el proper mes de maig a Cap Breton.

Conferència de Presidents de la Regió Europa celebrada del 30 de març al dia 1 d’abril de 2015 a Everan Armènia on hi van participar una vintena de delegats de 10 seccions de la Regió Europa de l’APF. Com he dit a l’inici del meu discurs la Delegació andorrana no hi va poder assistir degut a la dissolució del Consell i posterior convocatòria d’eleccions generals.

La reunió va servir perquè els assistents aprovessin una declaració on s’insta a Turquia a reconèixer la realitat del genocidi d’armenis, i on es manifesta el desig que aquest reconeixement serveixi de punt de partida per a la reconciliació històrica entre els pobles armeni i turc.

Abans d’acabar la meva presentació de l’informe de l’APF de l’any 2015, si em permet el Sr. síndic, voldria fer una reflexió. Com he dit a principi de la meva intervenció la secció Andorra a l’APF és secció associada des de l’any 1989 després de ser-ho, durant 6 anys, en condició d’observadora.

Però la plenitud dels drets, al sí de l’assemblea, únicament la tenen reconeguda les seccions membres. Això implica, entre d’altres, poder participar en les reunions del Bureau (òrgan de Govern de l’APF). Aquest reconeixement permetria, a més, que el Consell General gaudís del mateix “status” que el Govern d’Andorra, en aquest cas dins l’OIF, on aquí sí que gaudeix de la condició d’estat membre.

En aquest sentit, durant les últimes reunions on ha participat la delegació del Consell General, s’han realitzat contactes, primer amb el secretari general de l’APF, el Sr. Pascal Terrasse, -diputat francès- i després, amb el Chargé de mission Europe, el Sr. Jean-Paul Wahl, -diputat de Fédération Wallonie-Bruxelles-. Tots dos s’han mostrat favorables a un eventual canvi d’estatus de la secció andorrana i en aquest sentit han manifestat que hi donarien plenament suport.

Aprofito, doncs, per fer partícips a la resta de grups parlamentaris que integren aquesta Cambra d’aquesta reflexió, i així poder comptar del suport unànime per realitzar d’una manera més oficial els contactes i els passos administratius necessaris perquè el Consell General esdevingui secció membre - i no associada- de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia.

No voldria finalitzar aquesta síntesis de les actuacions de la delegació andorrana a les reunions de l’APF durant l’any 2015, sense agrair als membres de la delegació la seva contribució, que ha permès que el Consell General continuï duent a terme un treball enriquidor a l’espai francòfon i evidentment al personal de la casa, particularment a la secretaria de la delegació, la Sra. Meritxell Carbó per la seva ajuda i implicació.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Moltes gràcies.

Passem tot seguit al segon punt de l’ordre del dia.

2- Informe de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa.

Intervé la Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí, cap de la delegació.

Teniu la paraula.

La Sra. Meritxell Palmitjavila:

Moltes gràcies Sr. síndic.

M’adreço per primera vegada en aquesta legislatura al Ple del Consell General, en tant que cap de delegació, per donar compte dels aspectes més rellevants que la Delegació del Consell General a l’OSCE Parlamentària ha desenvolupat des del seu nomenament, el passat 30 d’abril del 2015.

Voldria recordar que el mes de desembre es va procedir a la substitució de la cap de delegació, doncs la Sra. Conxita Marsol va ser substituïda per mi mateixa. Acompanyen la delegació com a membre titular el Sr. Carles i, com a membres suplents, el Sr. Pere López Agràs i el Sr. Marc Ballestà Alias.

L’any 2015, l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa ha commemorat 40 anys des de la signatura de l’Acta final de Hèlsinki, el document fundacional de l’OSCE. És per aquest motiu que la sessió anual s’ha volgut celebrar a la capital finlandesa.

Durant el darrer any la delegació del Consell General ha participat, com deia, en la sessió anual, celebrada el passat mes de juliol a Hèlsinki; en la sessió de tardor celebrada a Ulaanbataar; i en la reunió d’hivern, que ha tingut lloc recentment a Viena.

La vulneració de drets humans i llibertats fonamentals dins l’àrea OSCE, especialment a Ucraïna Rússia i Bielorússia;

La modificació legislativa dels estats per fer front al terrorisme,

Les crisis humanitàries a Síria i al Mediterrani,

L’eficiència energètica i el canvi climàtic,

Les taxes sobre les transaccions financeres i la supervisió del sector,

I, el tràfic d’éssers humans, han estat, entre d’altres, els punts més rellevants en els debats de la sessió anual, que queden reflectits en el document titulat “Declaració de Hèlsinki”.

Els membres de la delegació del Consell General a l’OSCE Parlamentària, us convidem a analitzar amb deteniment les resolucions i els textos adoptats, que podeu trobar en l’informe que us ha estat tramès, o a la pròpia pàgina web de l’Organització.

Voldria destacar, però, que d’entre els diversos informes que realitza l’OSCE anualment, l’informe de gènere posiciona Andorra en el sisè lloc dins l’OSCE -i en el tretzè lloc en el marc de la Unió Interparlamentària- pel què fa a la presència de dones dins el parlament. Subratlla també la paritat en els membres titulars de la delegació, i en especial el fet que la cap de delegació sigui una dona.

I és que les qüestions de gènere sempre han estat presents en l’agenda política contemporània de l’OSCE-PA.

En clau interna d’aquesta organització internacional, el 2015 ha quedat marcat pel veto que va patir la delegació russa per entrar dins la Unió Europea i poder participar en la sessió anual a Hèlsinki, lloc on s’havia de debatre el conflicte entre Rússia i Ucraïna. Alguns parlamentaris d’altres estats membres van denunciar la manca d’utilitat i la merma de credibilitat d’una organització que pretén crear ponts entre orient i occident, quan un dels principals actors no pot ser present en les reunions.

Un altre punt destacat de l’any 2015, ha estat l’elecció del nou secretari general de l’OSCE-PA, el Sr. Roberto Montella, que substitueix al Sr. Spencer Oliver, que havia ostentat aquest càrrec des de la creació de l’OSCE-PA.

La delegació andorrana ja ha mantingut diverses reunions amb el nou secretari general per tal que petits estats com Andorra tinguin més visibilitat en el si d’aquesta organització.

En aquest sentit, els membres de la delegació han considerat que Andorra pugui acollir l’assemblea de tardor de la OSCE-PA, la tardor del 2017, ja que a més de la rellevància internacional que la celebració d’una sessió d’aquestes característiques podria suposar per Andorra, dita cimera implicaria la participació de fins a 500 persones, inclosos uns 200 parlamentaris de fins a 57 estats membres. En la darrera trobada amb el secretari general, el secretari suplent, el Sr. Gustavo Pallares, i la coordinadora de la conferència, la Sra. Odile Lelarge aquesta passat mes de febrer, la conversa es va centrar en l’organització d’aquesta assembles a Andorra. Andorra es va comprometre a donar una resposta abans de l’11 d’abril. Val a dir que no només tarda que abans d’ahir vaig rebre un nou corrent del Sr. Montella fent saber les seves ganes de visitar la capital a la reunió

Com sabeu, a dia d’avui l’OSCE parlamentària està integrada per 57 parlaments nacionals. A part de tots els estats membres de la Unió Europea, hi ha representats petits estats com Mònaco, Liechtenstein, San Marino i parlaments de grans potències com Estats Units, Rússia o Canadà, a més de països de l’Àsia Central com el recent incorporat estat de Mongòlia, lloc on es va celebrar la sessió de tardor.

La delegació andorrana ha mantingut contactes bilaterals amb les delegacions d’Estats Units, França, Espanya, Portugal, Irlanda, Finlàndia, Hongria, Mònaco, San Marino i Liechtenstein, entre altres, amb l’objectiu de trobar interessos mutus i compartits que puguin rebre el suport i la col·laboració de les delegacions, ja sigui en el marc de la presentació d’una resolució conjunta o per tal d’incidir en les demandes i especificitats dels petits estats com el nostre, o de temes que ens afecten especialment.

L’estabilitat política, l’imperi de la llei i el respecte pels drets humans són elements constantment presents en els debats parlamentaris. I la nostra delegació ha refermat, un cop més, el compromís d’Andorra en la defensa d’aquests valors que promou l’OSCE. Valors que alhora formen part del nostre llegat, com a país, però també com a subjecte internacional.

Voldria destacar la rellevància de l’OSCE parlamentària en aquest darrer aspecte, ja que una organització genuïnament parlamentària com aquesta permet que tinguin lloc debats multilaterals a nivell internacional, sobre situacions que afecten els drets humans i les llibertats fonamentals dels seus estats membres, tot permetent escoltar la veu, tant de la majoria governant com de l’oposició.

En un altre ordre de coses, m’agradaria esmentar que l’OSCE parlamentària ha participat, durant l’any 2015 en 6 missions d’observació d’eleccions, contribuint d’aquesta manera al mecanisme més exclusiu de què disposa aquesta organització per cooperar  en el foment de la democràcia, l’estabilitat i la prosperitat dels estats membres.

No voldria finalitzar aquesta intervenció sense abans agrair la tasca desenvolupada per la consellera Conxita Marsol, que ha impulsat el nostre paper dins l’OSCE al llarg d’aquests primers 8 mesos de legislatura i actualment cònsol d’Andorra. Igualment vull agrair molt sincerament la resta de membres de la delegació, el conseller Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, el conseller Pere López Agràs i el conseller Marc Ballestà Alias, la col·laboració i dedicació mostrada en tot moment, i a tots vosaltres per la confiança que ens heu dipositat per poder representar Andorra en aquest organisme internacional.

Moltes gràcies Sr síndic.

El Sr. síndic general:

Moltes gràcies.

No havent-hi més punts a tractar, aixecaríem la sessió.

Abans, els hi voldria recordar que tot seguit procedirem a la fotografia tradicional a les escales.

S’aixeca la sessió.

(Són les 18.45h)

 

 

 

 

Diari de Sessions del Consell General

Dipòsit legal: And. 275/94
ISSN 1024-9052