Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Newsletters / Butlletí del Consell General / BCG 76/2021, 30 juny 2021

BCG 76/2021, 30 juny 2021

Facebook icon Twitter icon Forward icon

Butlletí del Consell General

Núm. 76/2021

Casa de la Vall, 30 de juny del 2021


SUMARI

________________________________

2- PROCEDIMENT LEGISLATIU COMÚ

2.1 Projectes de llei

Admissió a tràmit i publicació del Projecte de llei per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA com a instrument de gestió directa, i obertura del termini de presentació d’esmenes.                                                                                       

Admissió a tràmit i publicació Projecte de llei d’economia circular (LEC), i obertura del termini de presentació d’esmenes.                                                                


3- PROCEDIMENTS ESPECIALS

3.6 Tractats internacionals

Publicació de la Modificació de l’annex de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, signat a Brussel·les el 30 de juny del 2011    


4- IMPULS I CONTROL DE L'ACCIÓ POLÍTICA DEL GOVERN

4.4.1 Preguntes

Publicació de les preguntes amb resposta escrita del Govern presentades per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 29 de juny, relatives als recursos humans del SAAS i de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, (Reg. Núm. 681).

 

5- ALTRA INFORMACIÓ

5.1 Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans de la Cambra

Publicació de la Petició de prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, segons acord del 23 de juny del 2021, i obertura del període per a la presentació de propostes. 

 

5.3 Altres

Admissió a tràmit i publicació de l’Informe sobre el grau de compliment dels objectius del Programa estadístic 2020.

 

6- ORGANISMES ADSCRITS AL CONSELL GENERAL

6.2 Tribunal de Comptes

Admissió a tràmit i publicació de la Memòria i Informes corresponents a les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes durant l’any 2020, i tramesa a la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost.