Ves al contingut. | Salta a la navegació

Lleis

 

Llei 3/2009 del 7-9-2009 d’intercanvi d’informació en matèria fiscal amb sol·licitud prèvia

Llei 6/2009, del 29 de desembre, de signatura electrònica

Llei 1/2010, del 4 de març, de modificació de la Llei del cànon sobre el consum d’electricitat i telèfon, del 5 d’abril de 1994

Llei 2/2010, del 18 de març, de modificació de la Llei del Tribunal de Comptes de 13-10-2000

Llei 8/2010, del 22 d’abril, de modificació de la Llei 30/2007, del 20 de desembre, de la comptabilitat dels empresaris

Llei 10/2010, del 22 d’abril, de modificació de la tarifa general de taxes al consum

Llei 11/2010, del 22 d’abril, de modificació de la Llei 27/2008, del 20 de novembre, d’impostos especials

Llei 13/2010, del 13 de maig, sobre el règim jurídic de les entitats financeres d’inversió i de les societats gestores d’organismes d’inversió col·lectiva

Llei 14/2010, del 13 de maig, de règim jurídic de les entitats bancàries i de règim administratiu bàsic de les entitats operatives del sistema financer

Llei 35/2010, del 3 de juny, de règim d’autorització per a la creació de noves entitats operatives del sistema financer andorrà

Llei 55/2010, del 22 de setembre, de modificació de la Llei 5/2008, del 15 de maig, d’acompanyament del Projecte de llei del pressupost 2008 sobre les noves formes de contractació i finançament d’obres públiques

Llei 73/2010, del 14 d’octubre, de modificació de la Llei de l’Escola Andorrana

Llei 79/2010, del 25 d’octubre, de modificació de la Llei de creació i funcionament del Raonador del Ciutadà

Llei 85/2010, del 18 de novembre, de mesures provisionals en relació al règim de l’energia elèctrica

Llei 88/2010, del 18 de novembre, de modificació del Reglament del Consell General

Llei 87/2010, del 18 de novembre, qualificada de modificació de diferents textos en l’àmbit penal en relació a l’assistència lletrada


Llei 86/2010, del 18 de novembre, d’autorització de la creació de la Universitat Oberta La Salle

Llei 84/2010, del 18 de novembre, de modificació de la Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de Duana

Llei 90/2010, del 16 de desembre, del voluntariat d’Andorra

Llei 91/2010, del 16 de desembre, qualificada de modificació dels articles 113, 114, 476 i 478 de la Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal

Llei 92/2010, del 16 de desembre, d’horaris comercials i de dret al descans setmanal en diumenge per a les persones que treballen en el comerç

Llei 89/2010, del 16 de desembre, de la Creu Roja Andorrana

Llei 93/2010, del 16 de desembre, de mesures de promoció de l’activitat econòmica i social, i de racionalització i d’optimització dels recursos de l’Administració

Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats

Llei 96/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques

Llei 1/2011, del 2 de febrer, de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries

Llei 2/2011, del 2 de febrer, dels procediments especials relatius al reconeixement i a l’execució de decisions en matèria de pensions compensatòries, dels efectes civils del segrest internacional de menors, i de la custòdia de menors

Llei 3/2011, del 15 de febrer, de modificació de la tarifa general de taxes sobre el consum

 

Nota: Aquesta llista no conté les lleis relatives a suplement de crèdit i a crèdit extraordinari.