Ves al contingut. | Salta a la navegació

Lleis

Llei de mesures provisionals per a l’ordenació i regulació del sector financer


PDF

28/04/1993
Constitució del Principat d'Andorra

 

PDF

28/04/1993
Llei qualificada del Tribunal Constitucional

 

PDF

03/09/1993
Llei qualificada de la Justícia

 

PDF

03/09/1993
Llei qualificada del règim electoral i del referèndum

 

PDF

03/09/1993
Llei qualificada d’educació

 

PDF

03/09/1993

Llei qualificada de la nacionalitat

PDF

03/09/1993
Llei de modificació de la Llei de creació de l’Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF)

 

PDF

03/09/1993
Llei reguladora de les ordinacions dins el marc de la Constitució

 

PDF

03/09/1993
Llei de modificació de les tarifes elèctriques de l’ens Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) per a l’any 1993

 

PDF

03/09/1993
Llei de creació de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra


PDF

03/09/1993

Llei d’expropiació

PDF

03/09/1993
Llei d’arrendaments de finques urbanes

 

PDF

03/09/1993
Reglament del Consell General

 

PDF

02 i 03/09/1993
Llei qualificada de la delimitació de competències dels Comuns

 

PDF

04/11/1993
Llei qualificada de transferències als Comuns

 

PDF

04/11/1993
Llei de modificació de l’article 10.4 de la Llei de modificació de la Llei de creació de l’ens Forces Elèctriques d’Andorra

 

PDF

04/11/1993
Llei sobre les condicions per a l’exercici de l’activitat de transports i de disposicions en matèria social en el sector del transport per carretera

 

PDF

04/11/1993
Llei de creació de l’Oficina Andorrana d’Entitats d’Assegurança d’Automòbils

 

PDF

04/11/1993

Llei de la quota d'immigració per al darrer trimestre de 1993 i el primer semestre de 1994

PDF

04/11/1993
Llei de modificació de la Llei de taxes sobre el consum, de data 30 de desembre de 1985, i de la Llei de l’impost de mercaderies indirectes, de data 26 de juny de 1991

 

PDF

27/11/1993
Llei d’ordenació del sistema financer

 

PDF

27/11/1993
Llei de modificació de l’Article 2 del Reglament d’aplicació Nº 6 i dels Articles 3 i 4 del Reglament d’aplicació Nº 10 de la CASS

 

PDF

27/11/1993
Llei transitòria de procediments judicials

 

PDF

21/12/1993

 

Nota : Aquesta llista no conté les lleis relatives a suplement de crèdit i a crèdit extraordinari.