Ves al contingut. | Salta a la navegació

Lleis

Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles

 

PDF

05/04/1994
Llei del cànon sobre el consum d’electricitat i telèfon

 

PDF

05/04/1994
Llei del pressupost general per a 1994

 

PDF

19/05/1994
Llei de radioafició i d’estacions radioelèctriques d’aficionat

 

PDF

09/06/1994
Llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà

 

PDF

09/06/1994
Llei de modificació de l’estatut orgànic de l’STA

 

PDF

30/06/1994
Llei de regulació del coeficient d’inversions obligatòries

 

PDF

30/06/1994
Llei de modificació de la Llei qualificada de la nacionalitat

 

PDF

21/12/1994
Llei de modificació de l’article 2 del Reglament d’aplicació núm. 6 i dels articles 3 i 4 del Reglament d’aplicació núm. 10 de la CASS

 

PDF

29/12/1994
Llei del pressupost per al 1995

 

PDF

17/02/1995
Llei d’accessibilitat

 

PDF

06/04/1995
Llei de la reforma del Codi penal

 

PDF

11/05/1995
Llei de regularització de reserves en garantia de dipòsits i d’altres obligacions operacionals a mantenir i dipositar per les entitats enquadrades en el sistema financer

 

PDF

11/05/1995
Llei de guarderies infantils

 

PDF

11/05/1995

Llei de marques

PDF

11/05/1995

Llei de protecció del secret bancari i de prevenció del blanqueig de diner o valors productes del crim

PDF

11/05/1995
Llei de modificació de l’IMI

 

PDF

25/05/1995
Llei qualificada del matrimoni

 

PDF

30/06/1995
Llei qualificada de quota d’immigració pel període comprés entre l’1 de juny de 1995 i el 31 de maig de 1996

 

PDF

30/06/1995
Llei qualificada de residències passives

 

PDF

30/06/1995
Llei de modificació de la tarifa general de taxes del consum

 

PDF

30/06/1995
Llei de modificació de la Llei de caça

 

PDF

30/06/1995
Llei de modificació de la Llei del cànon sobre el consum d’electricitat i telèfon

 

PDF

30/06/1995
Llei de taxes de l’oficina de marques

 

PDF

05/10/1995
Llei de modificació de la Llei de taxes sobre el consum, de data 30 de desembre de 1985

 

PDF

05/10/1995
Llei d’ordenació de la cartografia

 

PDF

05/10/1995
Llei de taxes judicials

 

PDF

20/12/1995
Llei de la taxa sobre el registre de titulars d’activitats econòmiques

 

PDF

20/12/1995
Llei qualificada reguladora del procediment de control previ de constitucionalitat dels acords internacionals a què es refereix l’article 64.2 de la Constitució i de modificació de l’article 62 de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional

 

PDF

14/01/1996
Llei de modificació dels articles 8 i 11.1 del Decret dels Delegats Permanents sobre regulació del contracte de treball, de data 15 de gener de 1974

 

PDF

14/01/1996
Llei de creació de l’escola de formació de professions esportives i de muntanya

 

PDF

14/01/1996
Llei de modificació de l’article 2 del Reglament d’aplicació núm. 6 i dels articles 3 i 4 del Reglament d’aplicació núm. 10 de la CASS

 

PDF

14/01/1996
Llei qualificada de la nacionalitat

 

PDF

31/01/1996
Llei del pressupost general per a 1996

 

PDF

29/02/1996
Llei de regulació dels criteris de solvència i de liquiditat de les entitats financeres

 

PDF

29/02/1996
Llei qualificada de l'adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat

 

PDF

21/03/1996
Llei de modificació de la Llei de la taxa sobre la tinença de vehicles

 

PDF

11/04/1996
Llei contra el frau en matèria duanera

 

PDF

11/04/1996
Llei de modificació del Codi de la circulació

 

PDF

20/06/1996
Llei sobre la utilització dels signes d'estat

 

PDF

20/06/1996
Llei de noms comercials, denominacions socials i rètols d'establiments

 

PDF

20/06/1996
Llei reguladora de l'ensenyament de l'esquí i de l'exercici de la professió de monitor/a al Principat

 

PDF

20/06/1996
Llei de modificació de la Llei de creació de l'Escola Nacional Andorrana d'Esquí

 

PDF

20/06/1996
Llei de la traducció i/o la interpretació jurades

 

PDF

20/06/1996
Llei del Codi de duana

 

PDF

20/06/1996
Llei del Registre Civil

 

PDF

11/07/1996
Llei de modificació de la tarifa general de taxes de consum

 

PDF

11/07/1996
Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge a l'empresa

 

PDF

11/07/1996
Llei qualificada de quota d’immigració per al període comprès entre l’1 de juny de 1996 i el 31 de maig de 1997

 

PDF

16/10/1996
Llei de modificació de la Llei de marques

 

PDF

16/10/1996
Llei de modificació dels Estatuts de l’Institut d’Estudis Andorrans

 

PDF

16/10/1996
Llei qualificada de modificació de l’article 198 del Codi penal

 

PDF

28/11/1996
Llei qualificada d’extradició

 

PDF

28/11/1996
Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de residències passives

 

PDF

28/11/1996
Llei del notariat

 

PDF

28/11/1996
Llei del joc del bingo

 

PDF

28/11/1996
Llei de modificació de l’article 2 del Reglament d’Aplicació núm. 6 i dels articles 3 i 4 del Reglament d’Aplicació núm. 10 de la Caixa Andorrana de Seguretat Social

 

PDF

12/12/1996
Llei del ministeri fiscal

 

PDF

12/12/1996
Llei de modificació de la Llei de regulació dels criteris de solvència i liquiditat de les entitats financeres, de data 29 de febrer de 1996

 

PDF

12/12/1996
Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de Tractats

 

PDF

19/12/1996
Llei de bases de l’ordenament tributari

 

PDF

19/12/1996
Llei general de les Finances Públiques

 

PDF

19/12/1996
Llei de regulació de les facultats operatives dels diversos components del sistema financer

 

PDF

19/12/1996
Llei del Pressupost General per al 1997

 

PDF

3/7/1997

Llei del pressupost per a l'exercici de 1998

 

PDF

13/11/97

Llei de modificació de la tarifa general de taxes del consum

PDF

13/11/97

Llei qualificada de modificació del Codi penal

PDF

27/11/97

Llei de regulació del règim disciplinari del sistema financer

PDF

27/11/97

 

Nota: Aquesta llista no conté les lleis relatives a suplement de crèdit i a crèdit extraordinari.