Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Altra informació / Resolució complementant les previsions de l’article 71 del Reglament del Consell General.

Resolució complementant les previsions de l’article 71 del Reglament del Consell General.

12/11/2020
BCG 92/2020 de 11/11/2020

Davant la situació creada per la pandèmia del SARS- COV-2 i les conseqüents recomanacions sanitàries.
Amb la finalitat de permetre al Consell General mantenir la seva activitat parlamentària mentre persisteixin aquestes restriccions, i facilitar la participació de manera no presencial a aquells membres que es puguin veure afectats per alguna mesura que limiti la seva capacitat d’assistir físicament.
Tenint present la vocació presencial dels treballs parlamentaris, tant des del punt de vista històric com simbòlic, com part essencial i com un dels pilars fonamentals del parlamentarisme, i considerant que la presencia física és prioritària davant qualsevol altre mecanisme, sempre i quan sigui possible, però reconeixent que certes situacions excepcionals, com la de la present pandèmia, poden fer necessàries alternatives que permetin mantenir l’activitat de la Cambra.
La Sindicatura, escoltada la Junta de Presidents, d’acord amb allò que preveu l’article 18 del Reglament del Consell General, ha aprovat en la seva reunió del dia 11 de novembre del 2020, la present suplència a l’article 71 i concordants del citat Reglament, en els termes següents:
Resolució
Quan circumstàncies excepcionals restringeixin la mobilitat a un o més consellers generals, o sigui necessari minimitzar les interaccions directes entre persones, dins de les mesures derivades de les actuacions dictades per fer front a l’expansió de la pandèmia del SARS-COV-2, les previsions de l’article 71 i concordants del Reglament del Consell General queden complementades com segueix, d’acord amb la present suplència:
1- Es podran efectuar per mitjans telemàtics:
a. Convocar les Sessions del Ple del Consell General contemplades en l’article 51.
b. Trametre les iniciatives legislatives i documentació complementària als consellers generals.
c. Acreditar la presència dels membres que tinguin la mobilitat. restringida en la sessió i el quòrum requerits en l’article 69.
d. Mantenir el debat relatiu a la iniciativa legislativa presentada.
e. Procedir a la votació de la iniciativa legislativa
presentada.
f. Tramitar les preguntes al Govern.
g. Substanciar les preguntes amb resposta oral del Govern en sessió del Ple.
2- Els debats i votacions corresponents a aquestes tramitacions es desenvoluparan seguint les pautes establertes pel Reglament del Consell General.
3- Les mesures de presència i d’interacció telemàtica davant del Consell General contemplades en aquesta resolució seran també d’aplicació al Govern quan escaigui.
4- Les mesures de presència i d’interacció telemàtica contemplades en aquesta resolució seran també d’aplicació a les tramitacions davant les Comissions Legislatives.
5- Sempre que sigui possible efectuar una activitat parlamentària de manera presencial, es prioritzarà aquesta via, donant per entès que la via telemàtica ha de ser excepcional, justificada i limitada a aquells consellers generals afectats per motius de falta de mobilitat lligada a mesures de contenció de la pandèmia del SARS-COV-2 o a les previsions de l’article 71.2 del Reglament del Consell General, en els casos d’embaràs, maternitat, malaltia greu o hospitalització.