Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Propostes d'acord i mocions / Proposta d'acord sobre el marc regulador del procés de constitució d'una societat al Principat d'Andorra i de la inversió estrangera

Proposta d'acord sobre el marc regulador del procés de constitució d'una societat al Principat d'Andorra i de la inversió estrangera

04/05/2022
25/05/2022, a les 13:30
  • 16/06/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Bernadeta Coma, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
  • 08/07/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Alexandra Codina, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
  • 15/09/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Alexandra Codina, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
  • 06/10/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Bernadeta Coma, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
  • 17/10/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Alexandra Codina, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
  • 26/10/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Alexandra Codina, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
  • 17/11/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Bernadeta Coma, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.
  • 09/12/2022, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Bernadeta Coma, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata.


ESMENES

  • 4 esmenes del Grup Parlamentari Terceravia + Ul + I.

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Josep PINTAT FORNÉ, en la meva qualitat de President del Grup Parlamentari TERCERAVIA+UNIÓ LAUREDIANA+INDEPENDENTS, d’acord amb el que disposa l’article 139 del Reglament del Consell General, presenta, en temps i forma, les esmenes següents a la Proposta d’acord sobre el marc regulador del procés de constitució d’una societat al Principat d’Andorra i de la inversió estrangera”  publicat al Butlletí del Consell General núm. 57/2022 del 4 de maig del 2022.

ESMENA NÚM. 1 D’ADDICIÓ D’UN PUNT A LA PROPOSTA D’ACORD:

Es proposa addicionar un punt a la proposta d’acord en els termes següents:

- Aprovar un pla de digitalització de les administracions públiques per tal que qualsevol tràmit que afecti el registre de societats i el registre de comerç es pugui realitzar o bé digitalment o bé des de qualsevol Comú i/o Govern.

MOTIVACIÓ:

Es tracta de demanar al Govern que aprovi un pla de digitalització per al Govern però també que inclogui als comuns. Tot tràmit s’ha de poder fer online però també prop de qualsevol Administració Pública.

A més, s’ha de poder donar l’opció a l’administrat de poder fer qualsevol tipus de tràmits online sense tenir que fer-lo de forma presencial. Entenem que hi hauran tràmits que no (com per exemple la renovació del passaport, o altres), per un tràmit d’un comerç, societat, inversió estrangera s’ha de poder fer online.

ESMENA NÚM. 2 DE MODIFICACIÓ DEL PRIMER PUNT DE L’ACORD:

Es proposa modificar el primer punt de l’acord quin quedarà redactat de la manera següent:

- Substituir el certificat de denominació social i comercial per un tràmit automatitzat en línia instantani, que permeti obtenir al peticionari un codi que li permeti l’accés per als posteriors tràmits.

MOTIVACIÓ:

De la mateixa manera que per a les reserves de denominacions socials, avui un administrat pot trigar més de 15 dies per obtenir la reserva de denominació comercial.

ESMENA NÚM. 3 D’ADDICIÓ D’UN PUNT A L’ACORD:

Es proposa addicionar un punt a la proposta d’acord en els termes següents:

- Rebaixar els terminis d’inscripció de les escriptures. Així doncs qualsevol escriptura notarial estigui o no inscrita prop del Registre de societats tindrà efectes prop de l’Administració pública corresponent.

MOTIVACIÓ:

Avui, hi ha notaris que no entreguen l’escriptura fins que no estigui inscrita prop del Registre de societats. La inscripció al registre de societats no és immediata. Aquest fet fa que s’alenteixin els tràmits. Se li ha de donar poder fefaent a l’escriptura per poder avançar.

ESMENA DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 6 DE LA PROPOSTA D’ACORD:

Es proposa modificar el punt 6 de la proposta d’acord en els termes següents:

- La sol·licitud d’obertura de comerç ha de tenir un sentit favorable immediat des del moment en que es presenta la sol·licitud a tràmit de l’Administració corresponent tret de les activitats que tinguin a veure amb el sector alimentari i farmacèutic. 

MOTIVACIÓ:

Entenem que aquest punt ha de ser molt contundent per a les obertures de comerços que no impliquen un risc per a la salut pública.

No es pot trigar 6 mesos per obrir un despatx d’arquitectura (per exemple) només per una qüestió administrativa.

 A Andorra la Vella, 25 de maig del 2022.

Josep Pintat Forné