Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Propostes d'acord i mocions / Moció demanant a Govern que encarregui als consells d’administració d’Andorra Telecom i FEDA l’estudi de l’impacte econòmic per reduir substancialment les tarifes d’electricitat amb menor potència i els paquets bàsics de telefonia i comunicacions...

Moció demanant a Govern que encarregui als consells d’administració d’Andorra Telecom i FEDA l’estudi de l’impacte econòmic per reduir substancialment les tarifes d’electricitat amb menor potència i els paquets bàsics de telefonia i comunicacions...

Moció transaccionada i aprovada per assentiment en la sessió ordinària del 28 de novembre del 2019

Moció demanant a Govern que encarregui als consells d’administració d’Andorra Telecom i FEDA l’estudi de l’impacte econòmic per reduir substancialment les tarifes d’electricitat amb menor potència i els paquets bàsics de telefonia i comunicacions i que acordi la seva rebaixa amb efecte d’1 de gener del 2020.

11/11/2019
BCG 76/2019 de 11/11/2019
PDF document icon but076-2019 Moció.pdf — PDF document, 97 KB (99662 bytes)
  • M. I. Srs. Pere López Agràs, Susanna Vela Palomares i Carles Sánchez Rodríguez, consellers generals del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

Esmena 

BCG 85/2019

A la Sindicatura

Els sotasignats, Srs. Ferran Costa Marimon, Raul Ferré Bonet i Mònica Bonell Tuset, consellers generals i, actuant en nom i representació del Grup Parlamentari Liberal, de Ciutadans Compromesos i Demòcrata, respectivament, d’acord amb el que disposa l’article 133.3 del Reglament del Consell General, presenten, a la Moció presentada pel Grup Parlamentari Socialdemòcrata publicada al Butlletí del Consell General núm. 76/2019, de l’11 de novembre de 2019, en temps i forma, la següent

Esmena

El Consell general adopta el següent acord

S’encomana al Govern que, a través del Ministeri d’Afers Socials, i en col·laboració amb FEDA i Andorra Telecom, estudiï com les persones amb dificultats econòmiques poden tenir bonificacions en les tarifes o paquets que s’ajustin a les seves necessitats.

Andorra la Vella, el 27 de novembre de 2019.

Sra. Mònica Bonell Tuset                                                
Presidenta Suplent del Grup Parlamentari Demòcrata

Sr. Ferran Costa Marimon                                              
President del Grup Parlamentari Liberal

Sr. Raul Ferré Bonet                                                         
President Suplent del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos

28/11/2019
  • Moció transaccionada i aprovada per assentiment en la sessió ordinària del 28 de novembre del 2019
  • DCG 17/2019

Moció

Vist que des de fa temps, els substanciosos beneficis obtinguts any rere any per les societats FEDA i Andorra Telecom es destinen de forma íntegra a finançar els dèficits generats pel Govern, amb imports que se situen anualment entre els 30 i els 40 milions d’Euros.

Vist que el marc pressupostari 2020-2023 preveu uns ingressos provinents dels beneficis generats per FEDA en un 30% i del 100% dels beneficis d’Andorra Telecom.

Vist que aquest fet suposa que les tarifes de FEDA i Andorra Telecom siguin, en realitat, uns impostos encoberts als ciutadans; uns impostos que penalitzen de forma substancial a les persones amb menor nivell d’ingressos, en tractar-se de serveis bàsics i del tot irrenunciables.

Vist que les despeses familiars s’han incrementat molt els darrers anys -i de forma destacada les vinculades a l’habitatge-, generant un perjudici pel seu benestar.

Vistes les dades Departament d’Estadística, publicades el proppassat mes d’octubre, relatives al risc de pobresa i exclusió social de l’any 2018.

Vist, que al nostre entendre, és perfectament possible baixar les tarifes més bàsiques i packs més bàsics tot mantenint la viabilitat, una alta rendibilitat i la política d’inversions de les dos companyies.

El Consell General adopta el següent


Acord

S’encomana a Govern que, a través del Ministeri d’Afers Socials, i amb la col·laboració de FEDA i Andorra Telecom, estudiï com les persones amb dificultats econòmiques poden beneficiar-se de tarifes o paquets que s’ajustin a les seves necessitats, sense que els suposi una càrrega administrativa afegida.

S’acorda que el termini de lliurament de l’estudi, el qual s’haurà de lliurar també als grups parlamentaris, sigui de com a màxim el mes de juny del 2020.

Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.

Casa de la Vall, 28 de novembre del 2019

Roser Suñé Pascuet                                                           
Síndica General