Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel Sr. Pere López, president del GPS, relatives a les declaracions efectuades pel Raonador del Ciutadà sobre la problemàtica amb els preus dels pisos de lloguer.

Preguntes amb resposta oral del Govern presentades pel Sr. Pere López, president del GPS, relatives a les declaracions efectuades pel Raonador del Ciutadà sobre la problemàtica amb els preus dels pisos de lloguer.

02/03/2022
BCG 26/2022 de 02/03/2022
E-151-2021
17/03/2022

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general i president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant del Ple del Consell General.

Preguntes amb relació a les declaracions efectuades pel Raonador del Ciutadà sobre la problemàtica amb els preus dels pisos de lloguer

Vistes les declaracions del Raonador del Ciutadà el passat febrer on alerta de l’agreujament de la problemàtica de l’habitatge a Andorra,

Vistes que la institució ha rebut una vuitantena de queixes en només dos mesos, quan en un any en rep prop de 150,

Vist que el Raonador del Ciutadà considera que cal prorrogar mesures a protegir l’habitatge de lloguer, com la congelació d’aquests, “el temps que faci falta fins que hi hagi suficient pisos al mercat perquè els preus s’estabilitzin”,

Es demana:

- Quina valoració fa el Govern de les declaracions efectuades pel Raonador del Ciutadà?

- Quins mecanismes preveu el Govern per fer efectiva dita pròrroga?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.

Pere López Agràs                                                                                                                                
Conseller general i President                                                                                                            
Grup Parlamentari Socialemòcrata