Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Susanna Vela, consellera general del GPS, relativa a la publicitat dels avals públics per a empreses i negocis afectats per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Susanna Vela, consellera general del GPS, relativa a la publicitat dels avals públics per a empreses i negocis afectats per la situació d'emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

05/05/2020
BCG 27/2020 de 05/05/2020
249
14/05/2020


Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Susana Vela Palomares, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Preguntes que es formulen en relació a la publicitat dels avals públics per a empreses i negocis afectats per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2

Vist el Decret del 30-3-2020 de modificació del Decret del 24-3-2020 d’aprovació d’un programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Vist l’article 17 de la Llei 2/2020, del 27 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2020.

Vistes les declaracions fetes pel ministre portaveu el passat 27 d’abril de no fer  públiques les dades sobre la identitat de les empreses que s’acullen als ajuts econòmics en forma de crèdits tous ni la quantitat que percebran.

Es demana:

Quan el Govern farà públics els avals atorgats i els refusats per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada per la Covid-19?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.

Consell General, 4 de maig del 2020

Susanna Vela Palomares                                                   
Consellera General                                                              
Grup Parlamentari Socialdemòcrata