Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentades pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a una possible bonificació en el preu públic dels carburants.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentades pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a una possible bonificació en el preu públic dels carburants.

28/06/2022
BCG 86/2022 de 28/06/2022
548
07/07/2022

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general i president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant del ple del Consell General.

Preguntes amb relació a una possible bonificació en el preu públic dels carburants

Vista la importància que tenen els carburants tant per la locomoció i transport com per la calefacció de les llars així, com la seva importància per la cadena de logística i el seu impacte sobre l’índex de preus.

Es demana:

- El Govern pensa prendre alguna mesura per bonificar el preu dels carburants de locomoció i de calefacció als residents i a tots els professionals que treballen en la cadena logística per tal de contenir l’increment de preus?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.

Consell General, 28 de juny del 2022

Pere López Agràs                                                                                                                                
Conseller general i President                                                                                                            
Grup Parlamentari Socialdemòcrata