Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / RETIRADA: Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del GPS, relativa a l’Observatori de la Igualtat

RETIRADA: Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del GPS, relativa a l’Observatori de la Igualtat

10/03/2020
BCG 17/2020 de 10/03/2020
181
19/03/2020

Molt Il·lustre Senyora

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.
Pregunta que es formula en relació amb l’Observatori de la Igualtat
VIST el decret del 19 de febrer del 2020, d’aprovació del Reglament de l’Observatori de la Igualtat, es formula la pregunta següent:
Tenint en compte que l’Observatori de la Igualtat abastarà els camps: dones, gent gran, persones amb discapacitat, infància, adolescència, joventut, persones LGTBI i persones nouvingudes:
Té previst el Govern la contractació de personal tècnic per a desenvolupar les tasques assignades a l’observatori? Serà requisit necessari disposar d’algun tipus de formació en l’àmbit de la igualtat, per al desenvolupament del treball tècnic de l’Observatori?
Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.
Consell General, 10 de març del 2020

Judith Salazar Àlvarez
Presidenta suplent
Grup Parlamentari Socialdemòcrata