Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del GPS, relativa amb els embarassos de menors que tenen lloc en el nostre país.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del GPS, relativa amb els embarassos de menors que tenen lloc en el nostre país.

27/04/2021
BCG 43/2021 de 27/04/2021
393
06/05/2021

 

Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació amb els embarassos de menors que tenen lloc en el nostre país.

VIST que Andorra no permet la interrupció voluntària de l’embaràs.

Es demana:

Quins tipus de polítiques públiques es desenvolupen al nostre país, tant preventives com reactives, per abordar la problemàtica que suposen els embarassos no desitjats de menors al nostre país?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.

Consell General, 27 d’abril del 2021

Judith Salazar Àlvarez                                                        
Presidenta Suplent                                                              
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 11/2021 de 06/05/2021