Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del GPS, relativa amb el pagament, per part de Govern, de les prestacions dels assalariats definides en l'article 17 de la Llei 5/2020, del 18 d'abril, de...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del GPS, relativa amb el pagament, per part de Govern, de les prestacions dels assalariats definides en l'article 17 de la Llei 5/2020, del 18 d'abril, de...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del GPS, relativa amb el pagament, per part de Govern, de les prestacions dels assalariats definides en l'article 17 de la Llei 5/2020, del 18 d'abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d'emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2
09/06/2020
BCG 42/2020 de 09/06/2020
383
18/06/2020

 

Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació amb el pagament, per part de Govern, de les prestacions dels assalariats definides en l’article 17 de la Llei 5/2020, del 18 d’abril, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2

VIST l’article publicat en data 4 de juny del 2020, en el Diari d’Andorra, on es publica que  “hi ha sol·licituds d’empreses que volen fer un ERTO que no han estat validades pel departament de Treball per falta de documentació o irregularitats.

VIST el cos de la notícia en el que es recull textualment “En total, hi ha aproximadament un 20% de demandes bloquejades per aquests diferents motius, la majoria de les quals tenen com a causa principal el fet que l’empresa tingui deutes amb l’administració. En aquest cas, fins que l’empresari no es compromet a fer front al pagament del deute, ja sigui abonant-ne la totalitat o signant un compromís per fer-ho a terminis, no es validarà la sol·licitud per a la reducció o suspensió de la jornada dels treballadors i, per tant, l’empleat no cobrarà”, es demana:

Quantes sol·licituds de suspensió del contracte de treball o de reducció de la jornada laboral o modificacions de les mateixes s’han registrat al Departament de Treball? Quantes d’aquestes s’han denegat i per quins motius? Quants treballadors han resultat afectats per l’impagament de la prestació?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.

Consell General, 9 de maig del 2020

Judith Salazar Álvarez                                                        
Presidenta suplent                                                              
Grup Parlamentari Socialdemòcrata