Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del GPS, relativa als recursos destinats al Departament de Treball per fer front al volum extraordinari de feina que ha de gestionar aquest departament...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del GPS, relativa als recursos destinats al Departament de Treball per fer front al volum extraordinari de feina que ha de gestionar aquest departament...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del GPS, relativa als recursos destinats al Departament de Treball per fer front al volum extraordinari de feina que ha de gestionar aquest departament com a conseqüència de la crisi provocada per la pandèmia del virus SARS-CoV-2.
09/06/2020
BCG 42/2020 de 09/06/2020
384
18/06/2020

 

Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació als recursos destinats al Departament de Treball per fer front al volum extraordinari de feina que ha de gestionar aquest departament com a conseqüència de la crisi provocada per la pandèmia del virus SARS-CoV-2

VIST el volum de feina extraordinària que ha de gestionar el Departament de Treball, fruit de la pandèmia provocada pel virus del SARS-CoV-2, es demana:

Quins recursos humans i materials ha destinat el Govern al Departament de Treball per tal de gestionar la feina sobrevinguda de la gestió de les noves prestacions previstes per a contrarestar els efectes econòmics de la pandèmia del SARS-CoV-2?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.

Consell General, 9 de maig del 2020

Judith Salazar Álvarez                                                        
Presidenta suplent                                                              
Grup Parlamentari Socialdemòcrata