Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del GPS, relativa a la cobertura de les vacants per incapacitat temporal (o altres) dels docents.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del GPS, relativa a la cobertura de les vacants per incapacitat temporal (o altres) dels docents.

Amb declaració d'urgència.
12/01/2022
BCG 7/2022 de 12/2022
Núm. 0041
13/01/2022

 

Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General. . De conformitat amb l’article 132 del mateix Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració d’urgència.

Pregunta que es formula en relació amb la cobertura de les vacants per incapacitat temporal (o altres) dels docents
VISTES les informacions aparegudes en els mitjans de comunicació en el dia d’avui, 12 de gener del 2022, en les que la Ministra d’Educació manifesta, en relació al nombre de docents que causen baixa laboral, que la situació “no posa en risc el funcionament de les escoles, ja que les borses d’interins encara disposen de candidats suficients per poder substituir els mestres que puguin agafar la baixa durant els pròxims dies”.

Es demana:

Si la transcripció de les declaracions de la Sra. Vilarrubla és correcta i es disposa de candidats suficients en les borses d’interins per tal de cobrir les vacants que es produeixin en les propers dies¹, quines són les raons que justifiquen que hi hagi baixes que actualment no s’estan cobrint?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.
1. Preguem que la contesta aporti dades relatives a la” borsa de personal interí” del Ministeri d’educació

Consell General, 12 de gener del 2022

Judith Salazar Àlvarez Presidenta

Suplent Grup Parlamentari Socialdemòcrata