Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del GPS, en relació a l’informe relatiu a la interrupció voluntària de l’embaràs i el Coprincipat.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del GPS, en relació a l’informe relatiu a la interrupció voluntària de l’embaràs i el Coprincipat.

09/11/2021
BCG 127/2021 de 09/11/2021
1049
18/11/2021

 

Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació a l’informe relatiu a la interrupció voluntària  de l’embaràs i el Coprincipat.

VISTES les incongruències i contradiccions publicades als mitjans de comunicació en relació a l’informe relatiu a la interrupció voluntària de l'embaràs i el Coprincipat,  que fou adjudicat en data 27 de setembre del 2019, per un import de 23.592,50€, pel Ministeri de Finances i, més concretament, per la Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals.

Es demana:

Quina va ser la motivació que va dur al Govern a encomanar aquest informe i quin ha estat el procediment seguit per a la seva adjudicació?

Consell General, 8 de novembre del 2021

Judith Salazar Álvarez                                                                                                                        
Presidenta Suplent Grup Parlamentari Socialdemòcrata