Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa al complement d’informació sol·licitat en relació a l’informe relatiu a la interrupció voluntària de l’embaràs i el Coprincipat.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa al complement d’informació sol·licitat en relació a l’informe relatiu a la interrupció voluntària de l’embaràs i el Coprincipat.

Amb declaració d'urgència
17/11/2021
BCG 132/2021 de 17/11/2021
1075
18/11/2021

 

Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General. De conformitat amb l’article 132 del mateix Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració d’urgència.

Pregunta que es formula en relació al complement d’informació sol·licitat en relació a l’informe relatiu a la interrupció voluntària de l’embaràs i el Coprincipat.

VISTES les declaracions efectuades pel cap de Govern als mitjans de comunicació el passat 8 de novembre, on s’especificava que s’havia demanat tres complements d’informació en relació a l’informe relatiu a la interrupció voluntària de l'embaràs i el Coprincipat,  que fou adjudicat en data 27 de setembre del 2019, per un import de 23.592,50€, pel Ministeri de Finances i, més concretament, per la Secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals.

Es demana:

Quin va ser l’objecte concret de cada complement d’informació sol·licitat pel Govern, per quin motiu es van demanar i quin va ser el procés d’adjudicació d’aquests en relació a l’informe principal?

Consell General, 17 de novembre del 2021

Judith Salazar Álvarez                                                                                                                        
Presidenta Suplent                                                                                                                              
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 24/2021 de 18/11/2021