Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa a la signatura dels convenis fonamentals i de governança de l'OIT.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa a la signatura dels convenis fonamentals i de governança de l'OIT.

28/09/2021
BCG 105/2021 de 28/09/2021
906
07/10/2021

 

Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació amb la signatura dels convenis fonamentals i de governança de l’OIT.

VIST que  en el Debat sobre l’Orientació Política del Govern del 2020, aquesta Cambra va acordar Encomanar al Govern que analitzi la possibilitat de, signar i ratificar els 6 convenis fonamentals i els 4 convenis de governança de lOIT, com a molt tard el 30 de setembre de 2021.

Es demana:

Quina és la valoració que n’ha fet el Govern al respecte?

Consell General, 28 de setembre del 2021

Judith Salazar Álvarez                                                        
Presidenta Suplent                                                              
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 20/2021 de 07/10/2021