Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa a la possibilitat d'afectar més del 75% de la plantilla d'un negoci en una sol·licitud de suspensió temporal del contracte de treball ...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa a la possibilitat d'afectar més del 75% de la plantilla d'un negoci en una sol·licitud de suspensió temporal del contracte de treball ...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada per la Sra. Judith Salazar, consellera general del GPS, relativa a la possibilitat d'afectar més del 75% de la plantilla d'un negoci en una sol·licitud de suspensió temporal del contracte de treball i/o de reducció de la jornada laboral, amb declaració d'urgència.
13/01/2021
BCG 6/2021 de 13/01/2021
38
14/01/2021


Molt Il·lustre Senyora,

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació amb la impossibilitat d’afectar més del 75% de la plantilla d’un negoci en una sol·licitud de suspensió temporal del contracte de treball i/o de reducció de la jornada laboral.

VIST l’article 11.2 de la Llei 16/2020, de 4 de desembre, de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS- CoV-2, que estableix:

2. Excepte en el cas de les empreses tancades obligatòriament i de les altres empreses que, en el moment d’efectuar la sol·licitud inicial, de prolongació, de modificació de l’abast o de variació del supòsit, tinguin en plantilla un nombre de persones assalariades inferior a deu, el percentatge de les persones assalariades afectades per una suspensió temporal dels contractes de treball o per una reducció de la jornada laboral no pot superar el 75% de la plantilla en el moment d’efectuar la sol·licitud de què es tracti.

VISTA la realitat per a la present temporada d’esquíd’obertura tardana de les estacions d’esquí, i el context de restriccions de mobilitat dels països veïns d’eventuals esquiadors.

Es demana:

Té previst el Govern modificar la referida llei per tal d’anul·lar o plantejar excepcions al que es preveu en el seu article 11.2?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.

Consell General, 13 de gener del 2021

Judith Salazar Àlvarez
Presidenta Suplent
Grup Parlamentari Socialdemòcrata