Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Roger Padreny, conseller general del GPS, relativa a les infraestructures esportives d’Andorra.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Roger Padreny, conseller general del GPS, relativa a les infraestructures esportives d’Andorra.

Declaració d’urgència
09/06/2021
BCG 64/2021 de 09/06/2021
605
10/06/2021

 

Molt il·lustre Senyora,

El sotasignat, Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General. De conformitat amb l’article 132 del mateix Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració d’urgència.

Pregunta que es formula amb relació a les infraestructures esportives d’Andorra

Vist el Decret 189/2021, del 2-6-2021, de publicació de la declaració de l’esport com a sector d’interès nacional, publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 66, del 9 de juny de 2021.

Es demana:

Quina és la política de suport del Govern d’Andorra a les infraestructures esportives del país?

Consell General, 9 de juny del 2021

Roger Padreny Carmona                                                   
Conseller General                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 14/2021 de 10/06/2021