Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Roger Padreny, conseller general del GPS, relativa a l’estat dels comptes d’Andorra Turisme S.A.U.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Roger Padreny, conseller general del GPS, relativa a l’estat dels comptes d’Andorra Turisme S.A.U.

06/04/2021
BCG 32/2021 de 06/04/2021
299
15/04/2021

 

Molt il·lustre Senyora,

El sotasignat, Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula amb relació a l’estat dels comptes d’Andorra Turisme S.A.U.

Vist que amb data 6 d’abril del 2021 les conselleres i els consellers generals encara no hem rebut el tancament de comptes d’Andorra Turisme S.A.U. de l’any 2020.

Vist que s’han anunciat canvis substancials en l’execució del pressupost d’Andorra Turisme S.A.U. de l’any 2021.

Es demana:

Quin és l’estat dels comptes d’Andorra Turisme S.A.U.?

Consell General, 6 d’abril del 2021

Roger Padreny Carmona                                                   
Conseller General                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 9/2021 de 15/04/2021