Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Roger Padreny, conseller general del GPS, relativa a l’Acord Sectorial de l’Associació de Bancs Andorrans...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Roger Padreny, conseller general del GPS, relativa a l’Acord Sectorial de l’Associació de Bancs Andorrans...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Roger Padreny, conseller general del GPS, relativa a l’Acord Sectorial de l’Associació de Bancs Andorrans (Andorran Banking) referent a carències i mesures d’ajornament de préstecs o crèdits, amb declaració d’urgència.
17/06/2020
BCG 45/2020 de 17/06/2020
415
18/06/2020


Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General. De conformitat amb l’article 132 del mateix Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració d’urgència.

Pregunta que es formula amb relació a l’Acord Sectorial de l’Associació de Bancs Andorrans (Andorran Banking) referent a carències i mesures d’ajornament de préstecs o crèdits

Vist que el passat 11 de juny del 2020, l’Associació de Bancs Andorrans (Andorran Banking) va aprovar, en sessió ordinària de l’Assemblea General, un acord sectorial sobre l’ajornament d’operacions de finançament de clients afectats econòmicament pel SARS-CoV-2 (Covid-19).

Vist que aquest Acord estableix que té com a objectiu complementar les mesures adoptades pel Govern d’Andorra, en resposta a la situació creada per la pandèmia del SARS-CoV-2.

Es demana:

Quina opinió té el Govern d’Andorra respecte al citat Acord pres per l’Associació de Bancs d’Andorra (Andorran Banking), el passat 11 de juny del 2020?

Consell General, 16 de juny del 2020

Roger Padreny Carmona                                                   
Conseller General                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata