Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a tarifes de FEDA i STA per persones amb menys recursos

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a tarifes de FEDA i STA per persones amb menys recursos

Amb declaració d’urgència
30/09/2020
BCG 72/2020 de 30/09/2020
736
01/10/2020

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general i president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, , d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General. De conformitat amb l’article 132 del mateix Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració d’urgència.

Preguntes que es formulen en relació a tarifes de FEDA i STA per persones amb menys recursos.

Donat que en la sessió del Consell General del dia 28 de novembre de 2019 es va acordar per unanimitat el següent:

“S’encomana a Govern que, a través del Ministeri d’Afers Socials, i amb la col·laboració de FEDA i Andorra Telecom, estudiï com les persones amb dificultats econòmiques poden beneficiar-se de tarifes o paquets que s’ajustin a les seves necessitats, sense que els suposi una càrrega administrativa afegida.

S’acorda que el termini de lliurament de l’estudi, el qual s’haurà de lliurar també als grups parlamentaris, sigui de com a màxim el mes de juny del 2020.”

Entenent perfectament que la crisi de la Covid-19 hagi pogut endarrerir en algunes setmanes els treballs esmentats però tenint molt present que el nombre de persones i famílies amb dificultats econòmiques hagi pogut augmentar al llarg dels darrers mesos.

Es demana:

En quin estat es troba l’estudi? Quan està previst lliurar-lo als grups parlamentaris?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General,  30 de setembre del 2020

Pere López Agràs                                                                
Conseller General i President                                       
Grup Parlamentari Socialdemòcrata