Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a les demandes d’ajornar l’entrada en vigor del Codi de procediment civil.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a les demandes d’ajornar l’entrada en vigor del Codi de procediment civil.

Amb declaració d’urgència.
04/11/2020
BCG 89/2020 de 04/11/2020
872
05/11/2020


Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general i president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General. De conformitat amb l’article 132 del mateix Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració d’urgència.

Pregunta que es formula amb relació a les demandes d’ajornar l’entrada en vigor del Codi de procediment civil.

Vist les declaracions efectuades, entre altres, pel degà del Col·legi de metges així com pel reputat advocat Jean Michel Rascagneres.

Donat que els contactes i reunions que hem efectuat es considera molt globalment que no es donen avui en dia les condicions a nivell degut a la manca de recursos, de personal, de formació sobre els procediments entre altres per una adequada aplicació de les previsions de la llei del codi de procediment civil a comptar del 1r de gener de 2021.

Vist que a més a més la situació actual de la pandèmia no facilita l’oralitat ni la presència conjunta de persones com a forma habitual de treball.

Es demana:

Quina és la posició del Govern en relació a les demandes d’ajornar l’entrada en vigor del codi de procediment civil? No creu el Govern que seria necessari treballar i debatre de forma conjunta entre Govern, Consell General i el poder judicial l’actual situació enlloc de gestionar-la per via de declaracions als mitjans de comunicació?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 4 de novembre del 2020

Pere López Agràs                                                                 
President                                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata