Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a la regularització de la transferència de Govern als comuns corresponent a l’exercici 2017.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a la regularització de la transferència de Govern als comuns corresponent a l’exercici 2017.

23/12/2020
BCG 112/2020 de 23/12/2020
1051
14/01/2021


Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general i president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta amb relació a la regularització de la transferència de Govern als Comuns corresponent a l’exercici 2017

Vist que el Govern a dia d’avui encara no ha transferit la totalitat de les transferències de l’any 2017 als Comuns, per un import aproximat de 7.400.000 milions d’euros.

Vist que en les diverses reunions que mantenen periòdicament els Cònsols i en diferents cartes adreçades al Govern, de dates  21 de març  adreçada al Ministre de Finances Jordi Cinca  Mateos i del 23 d’octubre de l’any 2019 adreçada al Ministre de Finances Sr. Eric Jover Comas entre altres, que sol·liciten la regularització d’aquest pagament i no ens consta que aquesta regularització a hores d’ara s’hagi fet efectiva.

Per tot l’exposat es demana a Govern:

Quin es l’import que queda pendent de regularitzar de les Transferències corresponents a l’exercici 2017 del Govern als Comuns? I quins són els motius per què aquest import, pràcticament tres anys desprès, encara no s’hagi regularitzat ?

Consell General, 16 de desembre del 2020

Pere López Agràs                                                                 
Conseller general i President                                           
Grup Parlamentari Socialdemòcrata