Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a atorgar una retribució complementària pel personal sanitari mèdic.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, relativa a atorgar una retribució complementària pel personal sanitari mèdic.

Amb declaració d'urgència.
17/06/2020
BCG 45/2020 de 17/06/2020
424
18/06/2020

 

Molt il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general i president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, , d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General. De conformitat amb l’article 132 del mateix Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració d’urgència.

Pregunta que es formula amb relació a atorgar una retribució complementària pel personal sanitari i mèdic.

Vist que el personal sanitari i mèdic així com les persones que treballen en l’atenció domiciliària i altres serveis d’assistència personal han estat i estan en la primera línia d’acció dia si dia també al llarg de la crisi del Covid-19 sense auto imposar-se cap mena de limitació a la seva feina i a la seva entrega.

Vist que la feina que han realitzat no només els ha exposat a un risc sobre la seva pròpia salut (com s’ha vist, per exemple, amb el percentatge de personal mèdic i sanitari que s’ha contagiat amb el virus) sinó que també els ha sotmès a una gran pressió i estres per la quantitat de treball i la complexitat de gestionar una situació tant complexa com la viscuda.

Vist que la seva tasca ha estat valorada de molt forma positiva des de molts àmbits de  la societat; tots recordem per exemple els aplaudiments de les 20h, els articles llegits en premsa o els nombrosos reconeixements públics.

Des del Grup parlamentari socialdemòcrata entenem però que cal anar més enllà; ja vam demanar en la sessió de control del 14 de maig que el Govern aprovés una partida extraordinària al pressupost per finançar una remuneració complementària, significativa i substancial als professionals dels àmbits de la salut i de l’assistència i de l’atenció a les persones.

Aquesta proposta del tot justa, necessària i poc discutible (al nostre entendre almenys) no mereix cap tipus de demora i dilació; i demanem al Govern que estigui a l'alçada dels sanitaris, respongui amb agilitat per compensar ara el seu sacrifici i l’esforç durant la pandèmia. Ens sembla que és el mínim que el Govern, en representació de tots, ha de fer i no entenem perquè no ho està fent.

El personal sanitari d'Andorra ha estat (està i estarà) a l'alçada de les circumstàncies, responent quan i com s'havia de respondre. A proposta del PS, el Govern d'Andorra es va comprometre a compensar el seu sacrifici amb una paga extraordinària. A hores d’ara, que sapiguem o s’hagi fet públic, cap sanitari no ha rebut a hores d'ara aquesta retribució.

La qüestió és al nostre entendre seriosa i de molta profunditat ja que es tracta d’una banda d’un més que just reconeixement i de l’altra per quant un Govern que no compleix la seva paraula és un Govern que no està a l’alçada, en aquest cas a més a més amb aquells amb qui de forma sobrera si que ho han estat.

Es demana:

Perquè el Govern no ha aprovat encara una partida extraordinària en el seu pressupost destinada a finançar una remuneració complementària, significativa i substancial als professionals dels àmbits de la salut i de l’assistència i l’atenció a les persones?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General, 17 de juny del 2020

Pere López Agràs                                                                 
President                                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata