Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, en relació a les visites del ministre d'Afers Exteriors i Comerç d'Hongria, Péter Szijjártó, i l'ambaixador de Turquia a Andorra, Burak Akçapar.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Pere López, president del GPS, en relació a les visites del ministre d'Afers Exteriors i Comerç d'Hongria, Péter Szijjártó, i l'ambaixador de Turquia a Andorra, Burak Akçapar.

09/11/2021
BCG 127/2021 de 09/11/2021
1054
18/11/2021

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general i president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el Ple del Consell General.

Pregunta amb relació a les visites del ministre d'Afers Exteriors i Comerç d'Hongria, Péter Szijjártó, i l'ambaixador de Turquia a Andorra, Burak Akçapar

Vista la rebuda efectuada per part del Govern d’Andorra al ministre d’Afers Exteriors i Comerç hongarès, Péter Szijjártó,

Vist que dit ministre ha protagonitzat intervencions al Consell d’Europa de caire racista, homòfob i poc respectuoses amb la infància i amb els adolescents,

Vista la trobada que el ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va mantenir recentment amb l’ambaixador de Turquia a Andorra, Burak Akçapar, tot i tenir coneixement que és un dels països que vulnera els Drets Humans i que ha abandonat el Conveni d’Estambul,

Es demana:

Estableix el Govern criteris i límits en les relacions exteriors quan es tracten d’Estats que no compleixen amb els Drets Humans?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.

Pere López Agràs                                                                                                                                
Conseller general i President                                                                                                            
Grup Parlamentari Socialdemòcrata