Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Jordi Font, conseller general del GPS, relativa al seguiment del conjunt de treballadors per compte propi dins del marc de la present situació provocada per la pandèmia de la Covid-19.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Jordi Font, conseller general del GPS, relativa al seguiment del conjunt de treballadors per compte propi dins del marc de la present situació provocada per la pandèmia de la Covid-19.

05/04/2020
BCG 27/2020 de 05/05/2020
262
14/05/2020

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol quart del Reglament de Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant del ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació al seguiment del conjunt de treballadors per comte propi dins del marc de la present situació provocada per la pandèmia de la Covid-19.

Vist que en el decurs de l’ultima sessió del Consell General i, més concretament, en la discussió de la reserva d’esmena 59 de l’informe del ponent de la Llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2 defensada per jo mateix, el Govern va fer una sèrie d’afirmacions.

Vistes aquestes afirmacions, havent transcorregut un nombre considerable de dies i atenent a la dramàtica situació d’aquest importantíssim sector del nostre teixit empresarial.

Es demana :

- A quants treballadors per compte propi dels 6.595 censats per la CASS s’ha dirigit el Govern ? Quin és el nombre de tots aquests treballadors per compte propi contactats que és pot assignar a cada un dels 19 grups que desglossen el sector d’activitat? i quins han estat els seus neguits i problemes principals expressats i quines han estat les propostes i respostes de solució donades ?.

Pregunta que haurà de respondre’ns de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General , 5 de maig del 2020

Jordi Font Mariné                                                                 
Conseller General                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata 


BCG 30/2020

Retirada de la pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel M. I. Sr. Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, relativa al seguiment del conjunt de treballadors per compte propi dins del marc de la present situació provocada per la pandèmia de la Covid-19, (E-262- 2020).