Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Jordi Font, conseller general del GPS, relativa a l’estratègia del Govern per a fer front a la pandèmia de la Covid-19.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Jordi Font, conseller general del GPS, relativa a l’estratègia del Govern per a fer front a la pandèmia de la Covid-19.

27/10/2020
BCG 86/2020 de 27/10/2020
854
05/11/2020

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Jordi Font Mariné, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol quart del Reglament de Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant del ple del Consell General.

Pregunta que es formula amb relació a  la estratègia del Govern per a fer front a la pandèmia de la Covid-19

Ates que si el Govern comparteix amb nosaltres que aquesta pandèmia és un problema d'Estat i que afecta i afectarà a tota la nostra ciutadania.

Es demana:

Quina és l'estratègia que Govern creu que és la més escaient per portar a terme i per assolir, com nosaltres pensem, que tots els col·lectius i totes les persones es sentin, ens sentim, copartíceps i passin, passem, a formar part de la solució i no siguin, siguem, únicament actors del problema?

Consell General, 27 d’octubre del 2020

Jordi Font Mariné                                                                 
Conseller General                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata