Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Joaquim Miró, conseller general del GPS, relativa als honoraris pels serveis jurídics satisfets per l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB).

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Joaquim Miró, conseller general del GPS, relativa als honoraris pels serveis jurídics satisfets per l'Agència Estatal de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB).

23/12/2020
BCG 112/2020 de 23/12/2020
1053
14/01/2021


Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Joaquim Miró Castillo, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula al Govern relativa als honoraris pels serveis jurídics satisfets per l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancaries (AREB)

Vist les respostes del Sr. Oscar Gelabert, Director General de l’Agencia Estatal de Resolució d’Entitats Bancaries (AREB) a la demanda de informació número 0387-2020, formulem les preguntes orals següents:

Considera Govern que els honoraris per serveis jurídics satisfets per l'AREB d'un import de 6.634.371,- € entre els anys 2015 i 2019 ambdós inclosos, el que suposa més d'1.300.000,- € l'any, s'adeqüen a les normes orientadores d'honoraris del Col·legi d'Advocats d'Andorra ? i, com explica Govern que aquests honoraris s'hagin aplicat en base a unes presumptes reclamacions de quantitat, quan l'AREB reconeix expressament i amb aquestes paraules, "que gairebé totes les demandes administratives en via judicial contra aquesta entitat, tenen per objecte la declaració de nul·litat de les seves resolucions", i quan reconeix també que els fons són dels clients tan si han estat migrats a VALL BANC com si no, romanen encara a BPA ?

Consell General, 17 de desembre del 2020

Joaquim Miró Castillo                                                         
Conseller General                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata