Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del GPS, relativa al servei de guarda d’infants implantat pel Ministeri d’Educació en el marc de les mesures excepcionals i urgents per la situació...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del GPS, relativa al servei de guarda d’infants implantat pel Ministeri d’Educació en el marc de les mesures excepcionals i urgents per la situació...

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del GPS, relativa al servei de guarda d’infants implantat pel Ministeri d’Educació en el marc de les mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.
05/05/2020
BCG 27/2020 de 05/05/2020
263
14/05/2020

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo les preguntes següents perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant del ple del Consell General.

Preguntes que es formulen en relació al servei de guarda d’infants implantat pel Ministeri d’Educació en el marc de les mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2

Vista la creació d’un servei de guarda d’infants destinat als infants els pares i mares dels quals, per motius laborals, no poden fer-se’n càrrec durant la jornada de treball.

Vist el previsible augment d’aquesta casuística a mesura que la reobertura de sectors econòmics esdevingui una realitat.

Es demana:

- Preveu el Ministeri d’Educació augmentar la cobertura horària d’aquest servei així com l’activació del servei de menjador? Amb quines previsions d’espais i de capacitat compta el ministeri per acomplir el criteri inicialment fixat de 5 alumnes per aula? i preveu el ministeri incorporar la infraestructura i el personal dels centres confessionals a la cobertura d’aquest servei de guarda?

Pregunta que haurà de respondre’ns de forma oral, en el si del Consell General.

Consell General , 5 de maig del 2020

Carles Sánchez Rodríguez                                                 
Conseller General                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata