Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Carles Sánchez, conseller general del GPS, relativa a la regulació del teletreball

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Carles Sánchez, conseller general del GPS, relativa a la regulació del teletreball

Amb declaració d’urgència
04/11/2020
BCG 89/2020 de 04/11/2020
869
05/11/2020

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant del ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació a la regulació del teletreball

Vist que al Decret del 28 d’octubre, publicat al BOPA núm.130 del 30/10/2020, al seu article 6.1 “es prescriu la modalitat del teletreball sempre que la tipologia de l’activitat no requereixi la presència física del professional i tenint en compte l’article 30.6 de la Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals”.

Es demana:

A quina legislació específica s’acull la modalitat de teletreball prescrita en el decret?

Consell General, 3 de novembre del 2020

Carles Sánchez Rodríguez                                                 
Conseller General                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata