Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Carles Sánchez, conseller general del GPS, en relació a la creació del sistema d’indicadors d’habitatge.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Carles Sánchez, conseller general del GPS, en relació a la creació del sistema d’indicadors d’habitatge.

09/11/2021
BCG 127/2021 de 09/11/2021
1051
18/11/2021

 

Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Carles Sánchez Rodríguez, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que preveu el Capítol Quart del Reglament del Consell General, formulo la pregunta següent perquè es respongui pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General.

Pregunta que es formula en relació amb la creació del sistema d’indicadors d’habitatge

Vist l’anunci fet en declaracions a la premsa el 30 d’agost de 2021 pel Ministre de Territori i Habitatge, el Sr. Víctor Filloy, relatiu a la creació d’un sistema d’indicadors d’habitatge.

Vist que en aquella ocasió s’anunciava que es treballava en un informe fruit del sistema d’indicadors.

Es demana:

Quina és la situació actual de l’aplicació del sistema d’indicadors d’habitatge?

Pregunta que haurà de respondre’s, de forma oral, en el sí del Consell General.

Consell General, 09 de novembre del 2021

Carles Sánchez Rodriguez                                                                                                                
Conseller general                                                                                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

DCG 24/2021 de 18/11/2021