Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Control i impuls de l'acció política i de Govern / Preguntes / Preguntes amb resposta oral / Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Roger Padreny, conseller general del GPS, relativa a la construcció d’un aeroport a Andorra.

Pregunta amb resposta oral del Govern presentada pel Sr. Roger Padreny, conseller general del GPS, relativa a la construcció d’un aeroport a Andorra.

Amb declaració d’urgència.
02/12/2020
BCG 102/2020 de 02/12/2020
993
03/12/2020


Molt Il·lustre Senyora,

El sotasignat, Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa el capítol quart del títol IV del Reglament del Consell General, formulo la següent pregunta perquè sigui resposta pel Govern, de forma oral, davant el ple del Consell General. De conformitat amb l’article 132 del mateix Reglament, sol·licito que aquesta pregunta obtingui la declaració d’urgència.

Pregunta que es formula amb relació a la construcció d’un aeroport a Andorra

Vist que el passat 24 de novembre del 2020 vam poder conèixer per la premsa que el Govern d’Andorra ha portat el projecte d’aeroport de Grau Roig a l’Organització de l'Aviació Civil Internacional (OACI) per tal que se li concedeixi el certificat de viabilitat tècnica.

Es demana:

El Govern d’Andorra és favorable de construir un aeroport en territori andorrà, com el del projecte de Grau Roig?

Consell General, 2 de desembre del 2020

Roger Padreny Carmona                                                           
Conseller General                                                                          
Grup Parlamentari Socialdemòcrata