Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns

Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 20 d'octubre de 2017

Procediment d’urgència 

22/08/2017
BCG 59/2017 de 22/08/2017
PDF document icon but059-2017.pdf — PDF document, 317 kB (325,243 bytes)
22/08/2017, a les 13:30
  • 12/09/2017, a les 13h30: a demanda de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL, de la Sra. Rosa Gili, consellera general del GPM, i del Sr. Víctor Naudi, conseller general del GPM.
  • 15/09/2017, a les 13h30: a demanda del Sr. Pere López, president del GPM
  • 6 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS)
  • 11 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (SDP)
  • 4 esmenes del Grup Parlamentari Liberal
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 7 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 4), que proposa modificar el redactat de l’apartat 6 de l’article 1, amb el següent text:

“Article 1. Modificació de l'article 4

[…]

6. La definició de la política urbanística de la parròquia dins del marc de la general de l’Estat, i la gestió, fixació i aplicació dels plans generals i parcials d’urbanització, les condicions d’edificabilitat i habitabilitat, les infraestructures viàries i de serveis, i els equipaments comunals col·lectius, excepte el que faci referència a l’establiment dels entorns de protecció dels bens immobles d'interès cultural, els criteris arquitectònics i urbanístics dels quals seran establerts pel Govern i prevaldran sobre els plans urbanístics comunals, els quals s'hi hauran d'adaptar.

Els comuns cedeixen gratuïtament al Govern els terrenys de cessió obligatòria i gratuïta urbanística que s’hagin de destinar a la realització de projectes d’interès nacional i plans sectorials. Aquests instruments són aprovats pel Govern, amb informe previ dels comuns el terme parroquial dels quals sigui afectat pel projecte o el pla.

Quan es tracti de projectes d’interès nacional o plans sectorials relatius a algun dels equipaments inclosos en la relació continguda a la disposició addicional d'aquesta Llei, l'informe dels comuns té caràcter preceptiu però no vinculant; en els altres supòsits, l'informe dels comuns té caràcter preceptiu i vinculant.

Si un informe preceptiu i vinculant d'un comú sobre un projecte d’interès nacional o un pla sectorial és negatiu, el Govern no el pot executar, però pot sotmetre al Consell General un projecte de llei que l'autoritzi a executar-lo. Si la Llei s'aprova, el projecte es pot executar.

Si, per qualsevol motiu, terrenys de titularitat d’un comú o d’un quart que han estat objecte de cessió gratuïta al Govern per executar un projecte d’interès nacional o un pla sectorial hagin de passar a formar part del patrimoni d’una persona privada, física o jurídica, o d’una societat amb participació de capital públic i privat, el comú o el quart que n’eren titulars abans de la cessió tenen dret a la reversió dels terrenys cedits i, en el cas que n’hagi de continuar fent ús aquesta persona o societat, a percebre una compensació econòmica per aquest ús, calculada a preu de mercat.”

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 12 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 5), que proposa modificar el redactat de l’apartat 10, lletra f), de l’article 1, amb el següent text:

“Article 1. Modificació de l'article 4

[…]

10. La prestació de serveis públics, de forma directa o per mitjà d'instruments de gestió indirecta o compartida, en els àmbits següents:

[…]

f) La recollida de residus urbans i el seu transport als centres nacionals de valorització, de transferència o d’eliminació, que ha de proveir el Govern, així com La creació, l’explotació, la gestió i la clausura de les deixalleries i dels abocadors comunals, en les condicions previstes per la Llei.”

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 13 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 6), que proposa modificar el redactat de l’apartat 10, lletra g), de l’article 1, amb el següent text:

“Article 1. Modificació de l'article 4

[…]

10. La prestació de serveis públics, de forma directa o per mitjà d'instruments de gestió indirecta o compartida, en els àmbits següents:

[…]

g) La prestació de serveis socials d’atenció diürna en matèria de guarderia d'infants, casal de gent gran i esplai.”

Consell General, 11 d’octubre del 2017

Pere López Agràs

BCG 71/2017 de 12/10/2017
Informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
PDF document icon Informe de la Ponència Proj 1.pdf — PDF document, 205 kB (210,680 bytes)
PDF document icon Informe de la Comissió Proj 1.pdf — PDF document, 138 kB (142,070 bytes)
20/10/2017
  • Aprovat per majoria:  18 vots a favor, 1 vot en contra i 9 abstencions 

(circumscripció parroquial: 10 vots a favor i 4 abstencions - circumscripció nacional: 8 vots a favor, 1 vot en contra i 5 abstencions)