Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / VII Legislatura 2015-2019 / Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació

Aprovat per assentiment en la sessió extraordinària del Consell General del dia 15 de febrer del 2019.

Procediment d’urgència.

26/07/2018
BCG 71/2018 de 26/07/2018
21/09/2018, a les 17:30
  • 02/10/2018, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL, de la Sra. Rosa Gili, consellera general del GPM i de la Sra. Sílvia E. Bonet, consellera general del GPM. 
  • 23/10/2018, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Carine Montaner, consellera general del GPM.
  • 14/11/2018, a les 17.30 h:  a demanda del Sr. Gerard Alís, conseller general del GPM, de la Sra. Judith Pallarés, consellera general del GPL i de la Sra. Sílvia E. Bonet, consellera general del GPM.
  • 04/12/2018, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Rosa Gili, consellera general del GPM i del Sr. Josep Majoral, conseller general del GPM. 
  • 18/12/2018, a les 17.30 h: a demanda del Sr. Gerard Alís, conseller general del GPM (PS).
  • 04/01/2019, a les 15 h: a demanda del Sr. Gerard Alís, conseller general del GPM (PS) i de la Sra, Judith Pallarés, consellera general del GPL. S'habiliten els dies entre sessions als efectes de poder presentar esmenes.
  • 07/01/2019, a les 9.30 h: a demanda del Sr. Gerard Alís, conseller general del GPM (PS).
  • 1 esmena del Grup Parlamentari Demòcrata
  • 14 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (Sílvia E. Bonet)
  • 16 esmenes del Grup Parlamentari Mixt (PS)
Comissió Legislativa d’Afers Socials

 

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Mixt, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació, publicat al Butlletí del Consell General núm. 71/2018 de data 26 de juliol del 2018.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 29 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 15), que proposa afegir el redactat d’un nou apartat a l’article 34 del Projecte de llei, amb el següent text:

“Article 34. Contractació pública i clàusules socials

[...]

3-Els òrgans de direcció de totes les entitats i administracions públiques hauran de reservar places per a dones en els seus llocs directius i de responsabilitat d’un mínim del trenta-tres per cent que es veurà incrementat paulatinament fins, com a mínim, el quaranta-cinc per cent a finals de l’any 2021. En l’àmbit privat, el mateixos percentatge han de ser considerats paràmetres de referència per al seu acompliment alhora que els paràmetres establerts en aquesta llei seran els presos en consideració en polítiques de bonificacions fiscals quan s’estableixin en relació a polítiques d’equitat de gènere.”

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 28 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 14), que proposa afegir el redactat d’un nou apartat a l’article 34 del Projecte de llei, amb el següent text:

“Article 34. Contractació pública i clàusules socials

1. En tot concurs públic, per millorar la inserció laboral de les persones amb discapacitat, es reserva el cinc per cent de les places concursables a persones amb discapacitat reconeguda per les autoritats corresponents o reconeguda per les autoritats reconegudes i autoritzades pel Principat d’Andorra. Aquesta reserva de places funcionarà pel mateix sistema de puntuació que la ordinària però amb una classificació diferent i no excloent del sistema ordinari. En el cas de que les persones opositores que han superat la puntuació mínima exigible i que són potencialment seleccionables no es trobés un cinc per cent de discapacitats, llavors s’eliminaran amb ordre ascendent les persones opositores seleccionables per cobrir el cinc per cent amb opositors discapacitats per ordre descendent de la puntuació obtinguda. El no-cobriment de les places per persones amb discapacitat per motius de la no-superació de la puntuació mínima exigible suposa que les places no cobertes per opositors amb discapacitat passen a ser d’oferta ordinària. En el cas de que la puntuació obtinguda pels opositors amb discapacitat en el concurs públic fos superior a dels opositors sense discapacitat, tots aquells discapacitats que superin les qualificacions del sistema ordinari passaran a ser considerats seleccionables per la llista ordinària, deixant el seu lloc al sistema de puntuació de persones amb discapacitat a la persona immediatament posterior. La discapacitat d’una persona amb discapacitat opositora ha de ser valorada per saber si és un impediment insalvable per al desenvolupament de la oferta pública en qüestió.”

2. En tot concurs públic, per millorar la igualtat efectiva en els espais públics de treball, es reserva el quaranta per cent de les places concursables a persones de sexe o gènere femení. Aquesta reserva de places funcionarà pel mateix sistema de puntuació que la ordinària però amb una classificació diferent i no excloent del sistema ordinari. En el cas de que les persones opositores que han superat la puntuació mínima exigible i que són potencialment seleccionables no es trobés un quaranta per cent de dones, llavors s’eliminaran amb ordre ascendent els homes opositors seleccionables per cobrir el quaranta per cent amb dones per ordre descendent de la puntuació obtinguda. El no-cobriment de les places per dones per motius de la no-superació de la puntuació mínima exigible suposa que les places no cobertes per opositors de sexe o gènere femení passen a ser d’oferta ordinària.”

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 17 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 10), que proposa modificar el redactat l’article 16 del Projecte de llei, amb el següent text:

“Article 16. Accions positives i de prevenció

Es defineix com a accions positives les mesures que suposen tractes adreçats a corregir i compensar situacions patents de desigualtat de fet i discriminació per alguna de les causes previstes en aquesta Llei. Aquestes mesures han de ser raonables i proporcionades en relació amb la finalitat que pretenguin complir i poden ser aplicades quan s’identifiqui una discriminació o amb finalitat de prevenir-les.”

Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 20 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Mixt – PS 12), que proposa modificar el redactat de l’apartat 2 de l’article 20 del Projecte de llei, amb el següent text:

“Article 20. Mesures d’acció positiva

[...]

2. Aquestes mesures han de ser raonables i proporcionades en relació amb la finalitat que pretenguin complir i poden ser aplicades amb la finalitat que pretenguin complir i poden ser aplicades quan s’identifiqui una discriminació o amb finalitat de prevenir-les.”

Consell General, 11 de febrer del 2019

Pere López Agràs

BCG 24/2019 de 11/02/2019
Sílvia Eloïsa Bonet Perot
Informe de la Comissió Legislativa d’Afers Socials
PDF document icon Informe comissió Prj llei per a la igualtat de tracte i la no- discriminació.pdf — PDF document, 168 kB (172,544 bytes)
11/02/2019

 

GPM (PS) RE 1 Desestimada per majoria 4 vots a favor, 20 vots en contra i 3 abstencions.
RE 2 Desestimada per majoria   3 vots a favor, 20 vots en contra i 4 abstencions.
RE 3 i 4 Desestimada per majoria 3 vots a favor, 21 vots en contra i 4 abstencions.