Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Resultat de les votacions de la sessió ordinària del Consell General del 14 de juliol del 2022

Resultat de les votacions de la sessió ordinària del Consell General del 14 de juliol del 2022

Consell General, 14 de juliol del 2022

El Consell General en la seva sessió ordinària d'aquest dijous ha tractat quatre (4) punts en l’ordre del dia. El debat s’ha iniciat amb la designació del magistrat del Tribunal Constitucional el Sr. Joan Manel Abril Campoy. La candidatura va ser presentada pels Srs. Carles Enseñat, president del Grup Parlamentari Demòcrata, Ferran Costa, president del Grup Parlamentari Liberal, i Carles Naudi, president del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos.

El segon punt de l’ordre del ha estat presentat davant del Ple per Ferran Costa, president del Grup Parlamentari Liberal, nomenat ponent per la Comissió Legislativa d'Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports. Al Projecte de llei de modificació de la Llei 17/2013, del 10 d’octubre, sobre la introducció de l’euro en el marc de l’Acord monetari signat entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, s’hi van presentar 25 esmenes a l’articulat: 14 esmenes per part del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i 11 esmenes presentades de manera conjunta pels Grups Parlamentaris Demòcrata i Liberal. La iniciativa legislativa ha estat aprovada per assentiment.

El següent punt tractat ha estat el relatiu al Projecte de llei de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència. L’objecte d’aquesta Llei és la creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència (ara “VAE”) com una via d’obtenció de les qualificacions oficials tenint en compte els coneixements, les habilitats i les competències que una persona ha adquirit i desenvolupat al llarg de la seva vida en contextos formals, informals i no formals. La Llei ha estat aprovada per assentiment.

L’últim punt tractat ha estat el relatiu a la Proposició de llei qualificada de protecció civil. Ester Molné, consellera general del Grup Parlamentari Demòcrata, nomenada ponent per la Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers institucionals, ha recordat davant del Ple que al text s’hi van presentar 36 esmenes a l’articulat: 19 esmenes per part del Grup Socialdemòcrata i 17 esmenes per part del Grup Parlamentari Demòcrata conjuntament amb el Grup Parlamentari Liberal. La Llei s’estructura en noranta-dos (92) articles, una disposició derogatòria i tretze (13) disposicions finals. Aquesta Llei té com a objectiu regular i ordenar l’acció pública en matèria de protecció civil i gestió d’emergències, en el marc de les competències que el Govern i els comuns tenen atribuïdes en aquesta matèria, destinada a protegir les persones, els béns públics i privats i el medi ambient davant de situacions de risc greu, catàstrofe i calamitat pública. Així mateix, aquesta Llei té per objecte regular els drets i els deures de la ciutadania en les situacions d’emergència no ordinària, i també els drets i els deures de la ciutadania en les fases prèvia i posterior a aquestes situacions. La votació del text, a demanda del Grup parlamentari Socialdemòcrata, s’ha efectuat de manera separada en tres (3) agrupacions de diversos articles. La votació final de la Llei ha resultat aprovada per majoria per 20 vots a favor (GPD, GPL, GPCC i GP Terceravia + UL + I), cap vot en contra i 7 abstencions (GPS).

 

Galeria d'imatges