Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / Resultats de les votacions de la sessió ordinària del 17 de maig de 2018

Resultats de les votacions de la sessió ordinària del 17 de maig de 2018

 

  • 1- Examen i votació de la Proposta d’aprovació de l’adhesió del Conveni de l’Organització Meteorològica Mundial.

Aprovada per assentiment

  • 2- Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme, del 29 de desembre del 2000, modificada per la Llei 08/2006, del 21 de juny, per la Llei 06/2011, del 28 de juliol i per la Llei 16/2012, del 31 de juliol.
Reserva d'esmena 1: desestimada per majoria 3 vots a favor, 24 vots en contra i 1 abstenció
Reserva d'esmena 2: desestimada per majoria 12 vots a favor, 15 vots en contra i 1 abstenció
Reserva d'esmena 9: desestimada per majoria 3 vots a favor, 16 vots en contra i 9 abstencions
Reserva d'esmena 10: desestimada per majoria 11 vots a favor, 15 vots en contra i 2 abstencions
Reserva d'esmena 11: desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
Reserva d'esmena 3: desestimada per majoria 4 vots a favor, 16 vots en contra i 8 abstencions
Reserva d'esmena 4: desestimada per majoria 3 vots a favor, 15 vots en contra i 10 abstencions
Reserva d'esmena 5: desestimada per majoria 3 vots a favor, 15 vots en contra i 10 abstencions
Reserva d'esmena 6: desestimada per majoria 6 vots a favor, 15 vots en contra i 7 abstencions
Reserva d'esmena 7: desestimada per majoria 3 vots a favor, 15 vots en contra i 10 abstencions
Reserva d'esmena 8: desestimada per majoria 3 vots a favor, 20 vots en contra i 5 abstencions
Reserva d'esmena 12: desestimada per majoria 6 vots a favor, 20 vots en contra i 2 abstencions

Aprovat per majoria: 15 vots a favor, 1 vot en contra i 12 abstencions

  • 3- Examen i votació del Projecte de llei dels serveis de pagament i el diner electrònic.

Aprovat per majoria: 24 vots a favor i 3 abstencions

  • 4- Examen i votació de l’esmena a la totalitat presentada pels M. I. Srs. Gerard Alís Eroles, Rosa Gili Casals i Pere López Agràs, consellers generals del Grup Parlamentari Mixt, al Projecte de llei de suplement de crèdit destinat a la transferència corrent a l’Agència Estatal de Resolució d’Entitats Bancàries (AREB) per atendre les despeses derivades dels procediments contenciosos judicials i administratius, reclamacions i demandes interposades contra l’AREB i BPA, com a conseqüència del procés de resolució de BPA.

Esmena a la totalitat: desestimada per majoria 13 vots a favor i 15 vots en contra

Aprovat per majoria

  • 5- Examen i votació de la presa en consideració de la Proposició de llei de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre, de la seguretat social.

Aprovada per assentiment

  • 6- Examen i votació del Projecte de llei qualificada de modificació de la Llei 9/2012, del 31 de maig, de modificació de la Llei qualificada d’immigració.

Article 6 i 8: 21 vots a favor, 3 vots en contra i 3 abstencions

Article 14: 21 vots a favor i 6 abstencions

Resta articles + disposició final primera i segona: 24 vots a favor i 3 abstencions

Títol + exposició motius: 21 vots a favor i 6 abstencions

Aprovat per majoria: 21 vots a favor i 6 abstencions

  • 7- Examen i votació del Projecte de llei de creació del Col·legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs del Principat d’Andorra.

Aprovat per assentiment


Vídeo matí

Vídeo tarda

Galeria d'imatges