Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Notícies / El Consell General aprova 7 resolucions en el debat sobre Polítiques Socials i Seguretat Social

El Consell General aprova 7 resolucions en el debat sobre Polítiques Socials i Seguretat Social

Sessió ordinària del Consell General

El Consell General en la seva sessió del dia 18 de novembre del 2016 ha aprovat les resolucions que us detallem a continuació:

 

  • Resolució

Atès que la Carta Social Europea (CSE) o Carta de Torí, representa el segon gran instrument de drets humans del Consell d’Europa després del Conveni Europeu per a la Salvaguarda dels Drets Humans i les Llibertats Fonamentals (Roma, 1950). Que conté una llista de 19 drets socials en l’àmbit principalment laboral i de la salut. I que el 1988 es va adoptar un Protocol addicional amb quatre nous drets i el 1996 va adoptar un nou text, que ara es diu Carta Social Europea (revisada), fins arribar als 31 drets socials;

Atès que tot i que és un tractat internacional vinculant, la Carta Social Europea tant en la versió original com revisada, té la particularitat de presentar-se com un “menú” de drets d’entre els quals els Estats part poden, amb certes restriccions, triar quins drets accepten i quins no;

Atès que tots els drets, inclosos els no acceptats, s’han de considerar principis o aspiracions de política pública que els estats part intentaran assolir en un futur no massa llunyà;

Atès que el dia 27 d’abril del 2015 en la Conferència: Carta Social Europea: Com s’aplica a Andorra els experts convidats van recomanar que en vista de la situació actual, Andorra estaria en disposició d’aixecar certes reserves i de signar i ratificar el Protocol Addicional de Reclamacions Col·lectives.

El Consell General, en la Sessió de debat sobre polítiques socials i sobre la Llei de la CASS de novembre de 2016,

ACORDA

Encomanar al Govern:

- Que iniciï les accions necessàries per analitzar l’aixecament de les reserves dels següents articles de la Carta Social Europea revisada següents: Articles 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 19.4, 21, 22, 27, 28 i 29

 

  • Resolució

El Consell General, en la Sessió de Debat sobre polítiques socials i sobre la Llei de la CASS de novembre de 2016,

ACORDA

Encomanar al M. I Govern que, en el marc del nou reglament d’ajudes de l’habitatge en el que està treballant tingui en compte possibilitar l’atorgament de préstecs lliures d’interessos per a famílies amb dificultats, especialment a dones en situació econòmica desavantatjosa que conviuen en una llar desestructurada per raons econòmiques.

Aquesta proposta entraria en la perspectiva de gènere evocada en l’article 3 apartat q) de la Llei de serveis socials i sociosanitaris 6/2014, del 24 d’abril del 2014.

 

  • Resolució

L’article 46 de la Llei 6/2014, del 24 d’abril, de serveis socials i sociosanitaris preveu el següent: “Govern encarrega cada dos anys una auditoria d’eficàcia i d’eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris que s’ha de licitar per concurs públic entre entitats especialistes en la matèria i de prestigi.

L’informe final de l’auditoria es diposita al Consell General per a què sigui examinat per la comissió parlamentària corresponent, i se’n faciliti el coneixement públic, garantint-ne l’accés a tots els ciutadans”

El Consell General, en la Sessió de Debat sobre polítiques socials i sobre la Llei de la CASS de novembre de 2016,

ACORDA

Encomanar al M. I Govern que, durant el primer semestre de 2017, encarregui una auditoria d’eficàcia i d’eficiència del sistema de serveis socials i sociosanitaris tal com preveu la Llei de serveis socials.

 

  • Resolució

Segons el Diari d’Andorra del 27 d’octubre del 2016, el Consell d’Administració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) va valorar un sobre cost de 3 milions d’euros que implicaria allargar la baixa de maternitat de quatre a sis mesos en el cas de la mare i de quinze dies a un mes per al pare, tal com demanem els impulsors de la iniciativa legislativa popular (ILP). Així ho va explicar el president del Consell d’Administració de la CASS, Jean-Michel Rascagneres que va anunciar que no qüestionava la necessitat social però recordava que si hi ha noves prestacions també cal “pensar en com es financen”. Segons el diari aquest càlcul fet per la CASS és una “projecció sobre el nombre de baixes actuals” que es donen ara és a dir una simple extrapolació lineal.

Des de les files liberals, pensem que és més que una necessitat social. Per a nosaltres, és una via clara de prevenció i promoció per a la salut de les mares i dels infants. Pensem que seria bo fer un estudi propi que englobi tots els criteris marcats per l’OMS i els estudis reconeguts a nivell internacional que destaquen els nombrosos beneficis de la lactància materna exclusiva fins als 6 mesos la qual cosa reduiria els ingressos hospitalaris per infeccions, el nombre de malalts crònics, el nombre de proves i tractaments mèdics sovint costosos per a la CASS.

El Consell General, en la Sessió de Debat sobre polítiques socials i sobre la Llei de la CASS de novembre de 2016,

ACORDA

Encomanar al M. I. Govern que encarregui un estudi complet que tingui en compte tots aquests criteris sociosanitaris i econòmics per treballar la viabilitat de l’aplicació de la mesura proposada pels impulsors de la iniciativa legislativa popular.

 

  • Resolució

Vista la importància que en una societat avançada com l’andorrana té l’atenció a les dones que han estat víctimes d’una xacra tan greu com és la violència de gènere.

Vista la necessitat de dotar de tots els recursos que calguin -tant materials com humans- als departaments de la nostra administració que es dediquen a atendre les dones que han estat víctimes d’aquestes situacions.

El Consell General, en la Sessió de Debat sobre polítiques socials i sobre la Llei de la CASS de novembre de 2016,

ACORDA

Encomanar al Govern que procedeixi a realitzar les actuacions necessàries per establir protocols d’actuació adequats per al servei d’atenció telefònica a les dones que són víctimes de situacions de violència de gènere.

 

  • Resolució

Vist que ja el 2013, amb motiu de la celebració de la festa magna, el Govern, mitjançant la llavors ministra de Sanitat, Cristina Rodríguez, va anunciar la implementació del règim del tercer pagador per a tots els serveis sanitaris, anunci que posteriorment han repetit els seus successors, Rosa Ferrer i Carles Àlvarez.

Vist que el Ministre Àlvarez es va comprometre a resoldre aquesta qüestió en una sessió de control però que es continua sense adoptar la mesura.

Vist que, actualment, hi ha persones que, en no tenir prou diners per avançar el pagament del cost total ja sigui de visites a metges, proves, medicaments o tractaments, es veuen obligades a no poder rebre l’atenció sanitària que precisen.

Vist que la implementació del règim del tercer pagador és una proposta que únicament tindria un efecte financer pel Govern.

El Consell General, en la Sessió de Debat sobre polítiques socials i sobre la Llei de la CASS de novembre de 2016,

ACORDA

Encomanar al Govern que procedeixi a reglamentar els criteris i requisits del règim del tercer pagador per tot abans del 31 de març del 2017.

 

  • Resolució

Vist que el ministre va exposar els problemes de sostenibilitat del sistema.

Vist que, malgrat aquestes modificacions que han afectat gairebé exclusivament les persones més vulnerables, els estudis actuarials encarregats per la CASS -segons informacions aparegudes aquesta setmana a diferents mitjans- apuntarien a greus problemes de sostenibilitat futura.

Vist que des del Consell d’Administració de la CASS fins ara només s’han apuntat possibles mesures mitjançant declaracions verbals i tot just algun article d’opinió sense entrar de forma clara en quines s’han de prendre i quan però si generant una notable intranquil·litat entre els assegurats.

El Consell General, en la Sessió de Debat sobre polítiques socials i sobre la Llei de la CASS de novembre de 2016,

ACORDA

Demanar al Govern que encomani a la CASS que presenti l’estudi actuarial que contingui les propostes i actuacions necessàries, així com la planificació d’implementació de les mateixes, per millorar la sostenibilitat del sistema de pensions, en un termini no superior als tres mesos.

 

 

 

 

VÍDEO

Galeria d'imatges