Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Newsletters / Diari del Consell General / DCG 4/2018, 14 març 2018

DCG 4/2018, 14 març 2018

Facebook icon Twitter icon Forward icon

DCG 4/2018

 

Diari Oficial

del

Consell General

Núm. 4/2018 

Sessió tradicional del dia 14 de març del 2018

 

El dia 14 de març del 2018, dimecres, es reuneix a la Casa de la Vall, el M. I. Consell General, en sessió tradicional convocada d'acord amb allò que estableix el Reglament de l'Assemblea i amb l'ordre del dia que figura en el Butlletí del Consell General núm. 12/2018, que és el següent:

1- Informe de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF).

2- Informe de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE-PA).

Un cop oberta la sessió, sota la presidència dels M. I. Srs. Vicenç Mateu Zamora i Mònica Bonell Tuset, Síndic General i Subsíndica General, respectivament, s'ha procedit a comprovar la presència dels membres, que ha quedat registrada d'acord amb la relació següent:

M. I. Sr. Miquel Aleix Areny

M. I. Sr. Gerard Alís Eroles

M. I. Sr. Marc Ballestà Alias

M. I. Sr. Josep Anton Bardina Pau

M. I. Sr. Ladislau Baró Solà

M. I. Sra. Mònica Bonell Tuset

M. I. Sra. Sílvia Eloïsa Bonet Perot

M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny

M. I. Sr. Ferran Costa Marimon

M. I. Sr. Carles Enseñat Reig

M. I. Sr. Antoni Fillet Adellach

M. I. Sr. Jordi Gallardo Fernàndez

M. I. Sra. Sofia Garrallà Tomàs

M. I. Sra. Rosa Gili Casals

M. I. Sr. Carles Jordana Madero

M. I. Sr. Pere López Agràs

M. I. Sr. Josep Majoral Obiols

M. I. Sra. Maria Martisella González

M. I. Sr. Vicenç Mateu Zamora

M. I. Sr. Antoni Missé Montserrat

M. I. Sra. Carine Montaner Raynaud

M. I. Sr. Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells

M. I. Sr. Víctor Naudi Zamora

M. I. Sra. Judith Pallarés Cortés

M. I. Sra. Meritxell Palmitjavila Naudí

M. I. Sr. Josep Pintat Forné

M. I. Sra. Patrícia Riberaygua Marme

M. I. Sr. Justo Ruiz González

També hi és present el M. I. Sr. Antoni Martí Petit, Cap de Govern, acompanyat dels M. I. Srs. Jordi Cinca Mateos, Ministre de Finances; Maria Ubach Font, Ministra d’Afers Exteriors; Xavier Espot Zamora, Ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior; Gilbert Saboya Sunyé, ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació; Francesc Camp Torres, Ministre de Turisme i Comerç; Jordi Torres Falcó, Ministre d’Ordenament Territorial; Sílvia Calvó Armengol, Ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat; Eric Jover Comas, Ministre d’Educació i Ensenyament Superior; Olga Gelabert Fàbrega, Ministra de Cultura, Joventut i Esports; Carles Àlvarez Marfany, ministre de Salut i Eva Descarrega García, ministra de Funció Pública i Reforma Administrativa

Assisteix també a la sessió el Sr. Josep Hinojosa Besolí, secretari general del Consell General.

(El M. I. Sr. Joan Carles Camp Areny, secretari de la Sindicatura, llegeix l'ordre del dia)

 

(Són les 18.20h)

El Sr. síndic general:

S’obre la sessió.

Bé, abans d’iniciar l’ordre del dia previst per la sessió, permeteu-me d’adreçar una cordial salutació a les diferents autoritats presents: als representants dels Coprínceps, al Sr. president del Consell Superior de la Justícia, al Sr. president del Tribunal Constitucional, a les Sres. i Srs. cònsols i a la resta d’autoritats així com també a totes les Il·lustres personalitats que han volgut ser avui aquí amb nosaltres.

Sigueu tots benvinguts.

Passem doncs al primer punt de l’orde del dia.

1- Informe de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF).

Intervé la Sra. Patrícia Riberaygua, presidenta de la delegació.

Teniu la paraula.

La Sra. Patrícia Riberaygua:

Gràcies Sr. síndic.

L’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) és una organització parlamentària internacional que defensa l’Estat de dret, la democràcia i la salvaguarda dels drets humans, particularment en l’espai francòfon, i on es debat i s’intercanvia informació sobre temes d’interès comú per a aquells parlaments i grups parlamentaris d’arreu del món que comparteixen els valors de la Francofonia definits en la “Charte de la Francophonie” i que es constitueixen en seccions. La secció andorrana està integrada, com ja he anat mencionant en les darreres sessions del Consell Tradicional de la Constitució, per 4 consellers generals que són les M. I. Sres. Sílvia Eloïsa Bonet i Carine Montaner, el M. I. Sr. Miquel Aleix i per mi mateixa.

Al llarg de l’any 2017 la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) ha assistit i ha participat activament en diverses reunions d’aquesta organització, com són la 43ª Sessió ordinària de l’APF que va tenir lloc a Luxemburg, la 30ª Assemblea Regional Europa celebrada a Sarajevo i la Conferència de Presidents de la Regió Europa que es va fer a Budapest.

Abans de procedir amb l’exposat, voldria indicar que en l’informe que us ha estat tramès hi figura descrit el treball realitzat per la delegació així com el resum de les reunions en les que s’ha assistit i els documents que s’han aprovat. Per tant exposaré breument les principals activitats que s’han dut a terme durant l’any 2017.

Del 9 al 11 de maig va tenir lloc a Budapest (Hongria) la Conferència de Presidents de la Regió Europa que va comptar amb la presència de presidents de 14 seccions, a la que hi vaig participar també en tant que presidenta de la delegació.

Aquesta Conferència de Presidents va adoptar l’ordre del dia de la 30ª Assemblea Regional Europa, que va tenir lloc posteriorment a Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina), del 24 al 26 d’octubre del 2017. Continuant amb el tema de la “Francophonie économique”, tractat durant la darrera assemblea regional, es va considerar interessant aprofundir-lo focalitzant-se en el desenvolupament econòmic i social, i finalment el tema retingut va ser “Les stratégies à développer en faveur de l’emploi et d’une croissance durable et socialement juste”.

La Conferència de Presidents també va realitzar el seguiment de les resolucions adoptades per la darrera Assemblea plenària de l’APF, que va tenir lloc a Antananarivo al 2016. Les diferents seccions participants van tenir l’oportunitat de presentar les accions dutes a terme en els seus respectius països.

Del 6 al 11 de juliol va tenir lloc a Luxemburg la 43ª Sessió ordinària de l’APF que va comptar amb la participació de més de 400 participants provinents de 55 seccions de l’APF. La delegació andorrana va estar representada per les M. I. Sres. Sílvia Eloïsa Bonet i Carine Montaner, pel M. I. Sr. Miquel Aleix i per mi mateixa. En aquesta ocasió també va tenir lloc paral•lelament el 8è Parlament Francòfon dels Joves.

El debat general va centrar-se, en aquesta edició, en el tema “Diversité linguistique, diversité culturelle, identité(s)”. La intervenció de la secció andorrana, feta per mi mateixa, va destacar que la diversitat lingüística és una realitat de la vida quotidiana del nostre país que marca la pròpia identitat d’Andorra.

El 8è Parlament Francòfon dels Joves on, per primera vegada, Andorra va estar representada, va reunir uns 80 participants procedents de 31 seccions de l’APF. Els joves andorrans van ser la Srta. Charlène Vignais i el Sr. Guillem Fiñana. Seguint el mateix model de treball de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia, els joves van ser repartits en 4 comissions: Política - on va participar el Sr. Guillem Fiñana-, Educació, comunicació i afers culturals - on va participar i va ser nomenada presidenta la Srta. Charlène Vignais-, Afers parlamentaris i Cooperació i desenvolupament .Els joves van tractar temes com la conciliació entre l’estat de dret i la lluita contra el terrorisme, el paper de l’educació en la prevenció de la radicalització, el parlament francòfon dels joves ideal i els reptes de la iniciativa empresarial en l’àmbit digital pels joves. Al final dels seus treballs en comissió es van aprovar 4 Projectes de Resolució per ser sotmesos a l’Assemblea General.

L’altre punt fort del Parlament Francòfon dels Joves va ser el concurs d’oratòria. Durant els dies previs a l’Assemblea General de l’APF, on té lloc la final d’aquest concurs, els joves son instruïts i formats en oratòria, dividits en grups de 4 i realitzen els enfrontaments amb temàtica imposada de les fases eliminatòries. Cal destacar que la Srta. Charlène Vignais va ser integrant del grup guanyador d’aquest concurs.

A més del debat general, els membres de la delegació vam participar als treballs duts a terme a la Xarxa de dones parlamentàries, a la Comissió Política, a la Comissió d’Educació, Comunicació i Afers Culturals i a la Comissió d’Afers Parlamentaris.

Al final dels treballs l’Assemblea General va adoptar 21 Resolucions i va acordar que la seva propera Sessió ordinària tingués lloc durant el mes de juliol del 2018 al Quebec.

Del 23 al 26 d’octubre, es va celebrar a Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina) la 30ª Assemblea Regional Europa, en la que van participar 21 seccions. La secció andorrana va estar representada per les M. I. Sres. Sílvia Eloïsa Bonet i Carine Montaner i per mi mateixa.

El tema central d’aquesta Assemblea Regional Europa va ser “Les stratégies à développer en faveur de l’emploi et d’une croissance durable et socialement juste” i va comptar amb la presentació de diverses ponències que van tractar el tema des de diferents perspectives.

Així mateix, aprofitant aquesta trobada, va tenir lloc, com és habitual, una Conferència de Presidents de la Regió Europa on es van tractar assumptes interns de la Regió.

L’Encarregat de la missió Europa, Sr. Jean-Paul Wahl, va informar que la secció d’Andorra havia proposat la seva candidatura per organitzar la següent Assemblea Regional Europa (ARE) durant la tardor de l’any 2018. D’acord amb un quadre resum de països hostes de l’ARE, la secció Andorra, des de la seva adhesió com a secció associada a l’APF l’any 1989, només ha acollit dita reunió l’any 1997, ara fa uns 20 anys.

Així doncs, i amb el vistiplau de la Junta de Presidents, vaig presentar la candidatura de la secció andorrana per poder acollir la propera ARE a Andorra, informant que des del Consell General s’està treballant per poder organitzar aquesta cimera d’important projecció internacional i destacada rellevància política.

Després d’aquest comunicat, la Conferència de Presidents, amb el recolzament del Sr. Jean-Paul Wahl, Encarregat de missió Europa, va agrair al Consell General el seu oferiment i va acordar que la XXXIª Assemblea Regional Europa de l’APF es celebri a Andorra durant la tardor de l’any 2018.

A fi de preparar el tema general de l’ARE que tindrà lloc a Andorra, així com les diverses ponències que introduiran aquest tema, el Sr. Jean-Paul Wahl, va assenyalar que aquest es fixarà durant la reunió de la Conferència de Presidents que es celebrarà a Bucarest al mes de maig d’aquest any.

No voldria finalitzar aquesta presentació de les tasques dutes a terme per la delegació sense abans agrair, d’una banda, a la Junta de Presidents per haver-nos confiat la tasca de poder acollir i organitzar la propera Assemblea Regional Europa al nostre país i ,d’altra banda, als membres de la secció andorrana pel seu treball, per la seva constància i pel seu compromís en la defensa dels valors que promou la Francofonia, valors que formen part del nostre llegat i que com no pot ser d’una altra manera tots nosaltres compartim i promovem.

I finalment, als diferents secretaris de la casa que han treballat amb nosaltres de forma rigorosa i constant i que amb ells la nostra tasca és més fàcil.

Gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Moltes gràcies.

Passem al segon punt de l’ordre del dia.

2- Informe de la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE-PA).

Intervé la Sra. Meritxell Palmitjavila, cap de la delegació.

La Sra. Meritxell Palmitjavila:

Gràcies Sr. síndic.

Un any més, la delegació del Consell General a l’Assemblea Parlamentària de l’Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa (també coneguda sota les sigles d’OSCE-PA), integrada pels consellers generals Carles Naudi d’Areny-Plandolit Balsells, Pere López Agràs, Marc Ballestà Alias i per mi mateixa, ha assistit i participat en les sessions que han tingut lloc al llarg del 2017 i principis del 2018.

No podem passar per alt, però, que aquest ha estat un any marcat, com no podia ser d’una altra manera, pels treballs d’organització de la Sessió de tardor que per primera vegada ha organitzat el Consell General a casa nostra. Més endavant m’hi referiré d’una manera més concreta.

Com deia, aquest any la delegació del Consell General ha participat a la Sessió anual, celebrada el mes de juliol de l’any passat a Minsk, (Bielorússia); a la Sessió de tardor que es va celebrar a Andorra la Vella i, a la recent Sessió d’Hivern que ha tingut lloc a Viena.

El tema central de la 26ª Sessió anual de l’OSCE-PA va ser : “Reafirmant la confiança mútua i la cooperació per la pau i la prosperitat en la regió de l’OSCE”.

A més de les tres resolucions principals, en aquesta sessió es van analitzar 15 punts suplementaris dels quals només 1 va quedar descartat per la Comissió permanent mentre que la resta van rebre el suport de l’Assemblea. Entre els punts suplementaris debatuts pels assistents durant aquesta sessió destaquen el terrorisme, el canvi climàtic, la crisi a Ucraïna, el multiculturalisme, l’abolició de la pena de mort, les noves substàncies psicotròpiques, la seguretat energètica, la discriminació religiosa i els drets dels refugiats i dels immigrants.

D’entre tots els textos tractats i les esmenes aprovades es va adoptar la “Declaració de Minsk”. Els membres de la delegació del Consell General a l’OSCE Parlamentària, us convidem a analitzar les resolucions i els textos adoptats, que podeu trobar en l’informe que us ha estat tramès i que també es pot consultar a la pàgina web del Consell General.

En el transcurs de la Sessió anual es va celebrar una reunió de la Comissió Permanent on vaig tenir l’oportunitat de presentar el tema escollit per a la 16ª Sessió de tardor celebrada a Andorra i que va ser, com ja sabeu: “La seguretat en l’àrea de l’OSCE: nous reptes, noves tasques”.

També vaig exposar els temes específics que centrarien els debats de cadascuna de les 3 comissions: la Ciberseguretat; la Seguretat mediambiental i el canvi climàtic, i l’Educació com a garantia d’estabilitat i desenvolupament. He de dir, que la Comissió Permanent va felicitar a Andorra per la qualitat dels temes proposats, especialment el d’educació, ja que ha estat la primera vegada que s’aborda l’educació com a monogràfic en el marc d’una Sessió de l’OSCE.PA.

Durant la Sessió Anual de Minsk, la diputada austríaca, Christine Muttonen, fou reelegida per aclamació com a presidenta de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE, càrrec però, que ha hagut de deixar després dels resultats de les últimes eleccions legislatives que van tenir lloc a Àustria el passat mes d’octubre. Actualment les funcions de president les ha assumit el diputat de Geòrgia, George Tsereteli, el qual fins ara ocupava una de les vicepresidències de l’organisme.

Al marge del contingut estricte de la Sessió Anual de l’OSCE-PA, la delegació andorrana va aprofitar per mantenir contactes bilaterals amb les delegacions de Mònaco, França i Espanya.

Com ja m’hi he referit anteriorment, del 3 al 5 d’octubre, va tenir lloc la 16a Sessió de tardor de l’OSCE-PA que per primera vegada ha tingut lloc a Andorra. Hi van assistir un total de 385 persones, de les quals, 283 eren parlamentaris de 51 països diferents. La Sessió de tardor va comprendre tres dies de conferències estructurades en les àrees temàtiques abans mencionades, així com una trobada del Fòrum del Mediterrani i una reunió de la Comissió Permanent.

El M. I. Síndic General, Sr. Vicenç Mateu, la presidenta de l’OSCE-PA, Sra. Christine Muttonen i el M. I. Cap de Govern, Sr. Antoni Martí, van ser els encarregats d’inaugurar la Sessió de tardor.

Les matèries objecte de les conferències: la ciberseguretat, la seguretat mediambiental i l’educació com a garantia d’estabilitat i desenvolupament van propiciar que Andorra pogués presentar les principals polítiques impulsades dins d’aquestes àrees, així com les futures línies d’actuació i les prioritats que com a país es fixa.

En nom de la delegació andorrana, vaig recalcar el paper primordial que els parlamentaris han de desenvolupar prop dels seus respectius governs, exigint que tots els països signin i ratifiquin els convenis i tractats internacionals relacionats amb cada un dels temes esmentats, ja que implicaran actuacions locals, l’única manera de prendre compromisos globals reals. Només la suma d'aquestes accions pot comportar solucions i avenços significatius per fer front a aquests grans reptes i garantir una sostenibilitat durable en el temps, una estabilitat i una convivència dels pobles en pau. Vaig aprofitar doncs, per recordar que Andorra ha fet els deures, signant i ratificant els corresponents convenis.

Vaig destacar, d’una manera especial, el paper de l’educació ja que al llarg del debat es va recalcar reiteradament la problemàtica de la manca d’accés a l’educació per part de molts infants i joves, i especialment de les noies. Per tant, vaig sol·licitar a l’OSCE-PA que iniciés els treballs necessaris per aprovar una resolució relacionada amb l’educació i, en concret que exigeixi i garanteixi que tots els infants i joves estiguin escolaritzats. És l’eina primordial per la transformació de la societat i garantir l’estabilitat i el desenvolupament.

Andorra ha demostrat que tot i ser un petit Estat, vol i pot fer part de les solucions globals.

En nom de la delegació agraeixo els nostres ponents: el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, M. I. Sr. Xavier Espot i el cap de seguretat d’Andorra Telecom, Sr. César Marquina, pel tema de la ciberseguretat.

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, M. I Sra. Sílvia Calvó el cap d’àrea d’energia i del canvi climàtic, Sr. Carles Miquel pel tema del canvi climàtic.

El ministre d’Educació i Ensenyament Superior M. I Sr. Eric Jover i la directora d’escola andorrana i formació andorrana, Sra. Ester Vilarrubla pel tema d’educació, que van demostrar-ho amb les seves excel·lents ponències.

En les conclusions finals, la presidenta de l’OSCE-PA, la Sra. Christine Muttonen va felicitar a Andorra per l’èxit de participació assolit, i per la qualitat de les ponències així com pels conferenciants que hi van participar.

Al finalitzar la Sessió la Delegació del Consell General va rebre cartes d’agraïment i felicitació per l’èxit organitzatiu de la Sessió de tardor per part de la presidenta de l’OSCE-PA, del secretari general i de presidents de delegació.

Com a presidenta de la delegació, vull donar les gràcies a la Sindicatura, a la Junta de Presidents per haver cregut en el projecte i al Comú d’Andorra la Vella per haver-hi col·laborat.

Vull agrair també el cap de Govern i els seus ministres per haver-se implicat de forma activa i facilitar al màxim  l’organització,  així com els membres del comitè organitzador que van coordinar tot el procés, consellers generals de la delegació, tècnics i secretaris de la Casa de la Vall i la secretaria tècnica. L’èxit de l’esdeveniment no és altre que el fruit d’un treball en equip molt ben coordinat.

Per últim, el passat mes de febrer va tenir lloc a Viena la 17a Sessió d’Hivern. La defensa de la Democràcia en l’època de les “fake News, el desenvolupament d’estratègies a llarg termini per fer front al canvi climàtic i el control d’armes, el desarmament i la no proliferació són els temes que han centrat els debats en les 3 comissions. Debats que serviran per elaborar els projectes de resolucions que es presentaran, i si s’escau, s’aprovaran en l’Assemblea General que tindrà lloc el proper mes de juliol a Berlín.

De Viena voldria destacar el dinar convocat per l’Ambaixada de Liechtenstein on hi van assistir també les delegacions de San Marino i de Liechtenstein a l’OSCE-PA.

La reunió va servir per avaluar la possibilitat de fer una “task force” entre els petits estats amb l’objectiu d’identificar temes d’interès comuns que poguessin contribuir als treballs de l’OSCE. Una de les qüestions amb interès comú i que podria ser com el primer pas per un treball conjunt entre petits estats, podria ser el de les bones pràctiques en la integració dels migrants, un tema on els petits estats podrien aportar un valor afegit als treballs de l’OSCE governamental i de l’OSCE-PA.

No voldria finalitzar aquesta presentació de les tasques dutes a terme per la delegació que tinc l’honor de presidir, sense abans agrair als consellers membres d’aquesta el seu treball, la seva constància i el seu compromís en la defensa dels valors que promou l’OSCE parlamentària; valors que com no pot ser d’una altra manera tots nosaltres compartim i promovem.

Moltes gràcies Sr. síndic.

El Sr. síndic general:

Moltes gràcies.

Bé, no hi ha més punts a tractar.

Abans d’aixecar la sessió, només recordar-vos que a continuació procediríem a la tradicional fotografia a les escales.

S’aixeca la sessió.

(Són les 18.43h)

 

 

 

 

Diari de Sessions del Consell General

Dipòsit legal: And. 275/94
ISSN 1024-9052