Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Agenda

Agenda del Consell General

Dilluns, 13
15:30h
Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals

Ordre del dia 

 1. Anàlisi de l’informe del Ponent relatiu al Projecte de llei d’accés electrònic de l’Administració de justícia.
 2. Anàlisi de l’informe de la Comissió relatiu al Projecte de llei d’accés electrònic de l’Administració de justícia.
 3. Altres qüestions d’interès per a la Comissió.
 • Atès l’objecte de la sessió, aquesta reunió no tindrà caràcter públic.
Dimarts , 14
12:00h
Comissió Legislativa d'Afers Socials i Igualtat

Ordre del dia

 1. Anàlisi de l’informe del Ponent relatiu al Projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.
 2. Anàlisi de l’informe de la Comissió relatiu al Projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.
 3. Altres qüestions d’interès per a la Comissió.

 

 • Atès l’objecte de la sessió, aquesta reunió no tindrà caràcter públic.
Dimecres , 15
15:30h
Comissió Legislativa d'Economia

Ordre del dia

 1. Nomenament del Ponent relatiu al Projecte de llei per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA, com a instrument de gestió directa.
 2. Examen de les esmenes presentades al Projecte de llei per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA, com a instrument de gestió directa.
 3. Altres qüestions d’interès.
 • Atès l’objecte de la sessió, aquesta reunió no tindrà caràcter públic.
16:00h
Comissió Legislativa d'Economia

Ordre del dia 

 1. Anàlisi de l’informe del ponent relatiu al Projecte de llei per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA, com a instrument de gestió directa.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’informe de la Comissió relatiu al Projecte de llei per a l’adaptació de la societat pública Centre de Tractament de Residus d’Andorra, SA, com a instrument de gestió directa.
 3. Altres qüestions d’interès.

 

 • Atès l’objecte de la sessió, aquesta reunió no tindrà caràcter públic.
Dijous, 16
15:00h
Sessió ordinària del Consell General

Ordre del dia 

 • Punt Únic: Projecte de llei de noves mesures excepcionals i urgents per la situació d’emergència sanitària causada per la pandèmia del SARS-CoV-2.
16:00h
Sessió ordinària del Consell General

Ordre del dia 

 1. Examen i votació del Projecte de llei de revocació de l’autorització administrativa de la Universitat Oberta La Salle.
 2. Examen i votació de les liquidacions de comptes del Consell General, dels òrgans que hi estan vinculats, del Tribunal Constitucional, de l’Administració general, de les entitats parapúbliques, de dret públic i altres organismes, així com de les societats públiques participades per l’Administració general, corresponents a l’exercici del 2019, i dels resultats de l’informe del Tribunal de Comptes en relació a les transferències fetes als comuns, corresponent al mateix exercici.
 3. Examen i votació de la Petició de prorrogar la facultat de Govern d'establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, segons acord de l'1 de desembre del 2021.
 4. Examen i votació de la Proposició de llei de les finances comunals.
 5. Examen i votació de la Proposta d'acord per a la creació d'una Comissió especial de seguiment de la CASS i per a la sostenibilitat de les pensions.
 6. Examen i votació del Projecte de llei de modificació de la Llei 14/2017, del 22 de juny, de prevenció i lluita contra el blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

 

Divendres , 17
10:00h
Comissió Legislativa d'Afers Socials i Igualtat

Ordre del dia

 1. Anàlisi de l’informe del Ponent relatiu al Projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.
 2. Anàlisi de l’informe de la Comissió relatiu al Projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.
 3. Altres qüestions d’interès per a la Comissió.

 

 • Atès l’objecte de la sessió, aquesta reunió no tindrà caràcter públic.