Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Agenda

Agenda del Consell General

Dilluns, 11
15:30h
Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports

Ordre del dia

 1. Anàlisi i aprovació, si escau, dels projectes d’acta 6/21, 7/21, 8/21 i 9/21.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, del paquet pedagògic del 20è Consell General dels Joves.
 3. Altres qüestions d’interès.

 

 • Atès l'objecte de la sessió, aquesta reunió no tindrà caràcter públic.
15:30h
Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals

Ordre del dia

 1. Anàlisi de l'informe del Ponent relatiu a la Proposició de llei qualificada de protecció de dades personals.
 2. Anàlisi de l'informe de la Comissió relatiu a la Proposició de llei qualificada de protecció de dades personals.
 3. Altres qüestions d'interès per a la Comissió.

 

 • Atès l'objecte de la sessió, aquesta reunió no tindrà caràcter públic.
Dimarts , 12
15:30h
Comissió Legislativa d'Afers Socials i Igualtat

Ordre del dia

 1. Nomenament del Ponent per al Projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.
 2. Examen de les esmenes presentades i del Projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.
 3. Altres qüestions d’interès per a la Comissió.

 

 • Atès l’objecte de la sessió, aquesta reunió no tindrà caràcter públic.
16:30h
Comissió Legislativa d'Afers Socials i Igualtat

Ordre del dia

 1. Anàlisi de l’informe del Ponent relatiu al Projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.
 2. Anàlisi de l’informe de la Comissió relatiu al Projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.
 3. Altres qüestions d’interès per a la Comissió.

 

 • Atès l’objecte de la sessió, aquesta reunió no tindrà caràcter públic.
Dimecres , 13
15:30h
Comissió Legislativa d'Economia

Ordre del dia

 1. Anàlisi de l’informe del ponent relatiu a la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació pública.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’informe de la Comissió relatiu a la Proposició de llei qualificada de transparència i accés a la informació pública.
 3. Altres qüestions d’interès.

 

 • Atès l'objecte de la sessió, aquesta reunió no tindrà caràcter públic.
Dijous, 14
09:30h
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost

Ordre del dia 

 1. Aprovació, si escau, de les actes 1/21, 2/21, 3/21, 4/21, 5/21, 6/21 i 7/21.
 2. Nomenament del ponent en relació a la Proposició de llei de les finances comunals.
 3. Examen de les esmenes presentades a la Proposició de llei de les finances comunals.
 4. Altres qüestions d’interès.

 

 • Atès l'objecte de la sessió, aquesta reunió no tindrà caràcter públic.
16:00h
Sessió ordinària del Consell General

Ordre del dia

 1. Examen i votació de la Proposició de llei de taxes de l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra.
 2. Examen i votació de la Proposta d'aprovació de la ratificació del Conveni entre el Principat d'Andorra i la República de San Marino per eliminar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i sobre el patrimoni i prevenir l’evasió i l’elusió fiscals.
 3. Examen i votació de la presa en consideració de la Proposició de llei qualificada de protecció civil.
 4. Nomenament dels membres del Comitè Director de l’Institut Nacional de l’Habitatge.
 5. Designació del president i dels membres del Tribunal de Comptes.
 6. Designació del Cap de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades.
 7. Dictamen de la Comissió d'estudi per la sostenibilitat de les pensions de la jubilació de la CASS.
 8. Examen i votació del Projecte de llei de les taxes d'intercanvi aplicades a les operacions de pagament amb targeta.
 9. Examen i votació de la Proposició de llei de modificació de la Llei 11/2008, del 12 juny, de fundacions.