Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Agenda

Agenda del Consell General

Dimarts , 05
16:00h
Junta de Presidents
 • L’ordre del dia d’aquesta reunió és el següent:
 1. Aprovació, si s’escau, del projecte d’acta número 8/2023.
 2. Determinació de les comissions legislatives competents per a conèixer de les diferents iniciatives legislatives en tràmit.
 3. Previsió de sessions ordinàries del Consell General.
 4. Sessió tradicional de Sant Tomàs.
 5. Propera reunió de la Junta de Presidents.
 6. Altres qüestions d’interès.

 

Dimecres , 06
16:00h
Sessió de Consell General
 • Punt únic: Debat de totalitat del Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2024 i del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General pel mateix exercici.
Dijous, 07
15:00h
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
 • L'ordre del dia d'aquesta sessió serà el següent:

 

 1.  Aprovació, si escau, de les actes de les sessions anteriors (Actes 5/23, 6/23 i 7/23).
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’informe de la Comissió en relació a l’Informe sobre les fiscalitzacions dutes a terme pel Tribunal de Comptes corresponents a l’exercici 2021.
 3. Altres qüestions d’interès.

 

 • Atès l'objecte de la sessió, aquesta reunió NO tindrà caràcter públic.
16:00h
Sessió de Consell General (Preguntes al Govern)
 • Punt únic: Preguntes al Govern amb resposta oral

 

 1. Pregunta amb resposta oral del Govern, presentada per la M. I. Sra. Susanna Vela Palomares, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 de novembre del 2023, relativa als convenis signats per la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), (Reg. Núm. 845).
 2. Pregunta amb resposta oral del Govern, presentada pel M. I. Sr. Cerni Escalé Cabré, president del Grup Parlamentari de Concòrdia, per escrit de data 28 de novembre del 2023, relativa a la finestreta única de tràmits electrònics, (Reg. Núm. 846).
 3. Pregunta amb resposta oral del Govern, presentada per la M. I. Sra. Judith Salazar Álvarez, presidenta del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, per escrit de data 28 de novembre del 2023, relativa a l'informe relatiu a Andorra del Comitè pels Drets de les Persones amb Discapacitat, (Reg. Núm. 847).