Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Agenda

Agenda del Consell General

Dilluns, 27
15:00h
Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports

Ordre del dia 

 1. Aprovació, si escau, de les actes 4/22, 5/22, 6/22, 7/22, 8/22 i 9/22.
 2. Anàlisi de l’informe del ponent relatiu al Projecte de llei de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència.
 3. Anàlisi de l’informe de la comissió relatiu al Projecte de llei de creació del sistema de validació dels aprenentatges basats en l’experiència.
 4. Presa en consideració de les compareixences dels membres del Govern en relació al seguiment del desenvolupament de l’Acord de Joventut.
 5. Altres qüestions d’interès.


Atès l'objecte de la sessió, aquesta reunió no tindrà caràcter públic.

15:30h
Comissió Legislativa d’Educació, Recerca, Cultura, Joventut i Esports

Ordre del dia

 • Punt únic: Compareixença de la M.I. Sra. Judith Pallarés Cortés, Ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat, per presentar l’estat actual de les polítiques públiques que s’han de desenvolupar en base a l’Acord de Joventut, aprovat pel Consell General el dia 15 de juliol de 2021.
 • Atès l’objecte de la sessió, aquesta reunió tindrà caràcter públic.
Dimecres , 29
16:00h
Comissió Legislativa d'Economia

Ordre del dia

 1. Anàlisi de l’informe del ponent relatiu al Projecte de llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola.
 2. Anàlisi i aprovació, si escau, de l’informe de la Comissió relatiu al Projecte de llei per al desenvolupament i la diversificació dels sectors ramader i agrícola.
 3. 3. Altres qüestions d’interès.
 • Atès l’objecte de la sessió, aquesta reunió no tindrà caràcter públic.
Dijous, 30
09:30h
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost

Ordre del dia 

 1. Anàlisi de l’informe del ponent en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
 2. Anàlisi de l’informe de la Comissió en relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública.
 3. Altres qüestions d’interès.
 • Atès l'objecte de la sessió, aquesta reunió no tindrà caràcter públic.
12:00h
Comissió Legislativa de Política Exterior

Ordre del dia 

 • Punt únic: Compareixença, a iniciativa pròpia, de la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach Font, per presentar l’informe anyal d’Acció Exterior del ministeri d’Afers Exteriors per a l’2021.
 • Atès l’objecte de la sessió, aquesta reunió tindrà caràcter públic.

 

16:00h
Sessió ordinària del Consell General

Ordre del dia

 1. Examen i votació de la Petició de prorrogar la facultat del Govern d’establir les restriccions i mesures previstes en els articles 4 de la Llei 30/2018, del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública, i 59 de la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989, amb la finalitat de protegir la salut pública, segons acord del 15 de juny del 2022.
 2. Examen i votació del Protocol d’esmena del Conveni per a la protecció de les persones respecte del processament automatitzat de les dades de caràcter personal, fet a Estrasburg el 10 d’octubre del 2018.
 3. Examen i votació de la Proposta d'acord sobre la implementació del règim del tercer pagador.
 4. Examen i votació de l’Expedient per a la declaració d’alienabilitat del terreny propietat del Govern anomenat “Prada de Moles”, a Encamp.
 5. Examen i votació de la presa en consideració de la Proposició de llei reguladora de la iniciativa legislativa popular.
 6. Examen i votació de la Proposició de llei de la representació digital d'actius mitjançant l'ús de la criptografia i de la tecnologia de llibre registre distribuït i blockchain.
 7. Examen i votació de la Proposta d'aprovació de la ratificació de l'Acord entre el Govern del Principat d’Andorra i el Govern de la República Francesa relatiu a l’aviació civil i a les investigacions sobre els accidents i els incidents de les aeronaus civils sobrevinguts en l’espai aeri o en el territori del Principat d’Andorra.
 8. Examen i votació del Projecte de llei d’Economia Circular (LEC).
Divendres , 01
09:30h
Comissió Legislativa de Justícia, Interior i Afers Institucionals

Ordre del dia

 1. Anàlisi de l’informe del Ponent relatiu al Projecte de llei qualificada de protecció civil.
 2. Anàlisi de l’informe de la Comissió relatiu al Projecte de llei qualificada de protecció civil.
 3. Altres qüestions d’interès per a la Comissió.

 

 • Atès l'objecte de la sessió, aquesta reunió no tindrà caràcter públic.