Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Tractats internacionals / Publicació de la renovació de la reserva referida a l’article 30, paràgraf 2, emesa per Andorra en el moment de la ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones...

Publicació de la renovació de la reserva referida a l’article 30, paràgraf 2, emesa per Andorra en el moment de la ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones...

Aprovada per assentiment en la sessió ordinària del Consell General del dia 12 de desembre del 2019.

Publicació de la renovació de la reserva referida a l’article 30, paràgraf 2, emesa per Andorra en el moment de la ratificació del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig del 2011.

30/10/2019

 

ESMENA A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

BCG 78/2019, 13 de novembre del 2019

A la M. I. Sindicatura

La sotasignada, Judith Salazar Álvarez, en qualitat de presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i actuant en nom i representació dels consellers generals que integrem el referit grup parlamentari, d’acord amb el que disposa l’article 25.2 de la Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de Tractats, comparec davant la Sindicatura i, en temps i forma,

Dic:

Que per la present, manifesto formalment l’oposició del Grup Parlamentari Socialdemòcrata a la renovació de la reserva formulada per Andorra, relativa a l’article 30.2 del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers la dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig del 2011.

És per això que, d’acord amb el que s’estableix en l’article 11.4 de la Llei qualificada reguladora de l’activitat de l’Estat en matèria de Tractats, formulo l’oposició expressa a la renovació de la dita reserva, de forma que tingui els efectes. 

  • Desestimada en el Ple del 12/12/2019 per majoria amb 7 vots a favor i  21 vots en contra.
12/12/2019
  • Aprovada per assentiment en la sessió ordinària del Consell General del dia 12 de desembre del 2019.