Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2020, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2020

Projecte de llei del pressupost per a l'exercici del 2020, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2020

Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 27 de febrer del 2020
13/11/2019
BCG 77/2019 de 13/11/2019
PDF document icon but077-2019 Proj llei Pressupost.pdf — PDF document, 1,762 kB (1,804,620 bytes)

 

Períodes per a la presentació d’esmenes

 • Període improrrogable de 10 dies per la presentació d’esmenes a la totalitat: finalitza el 27/11/2019, a les 17.30 h.
 • Període de 20 dies per la presentació d’esmenes a l’articulat. finalitza el 11/12/2019, a les 17.30 h.
 • 08/01/2020, a les 17.30 h: a demanda del  Sr. Josep Pintat, president del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents i de la Sra. Judith Salazar, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata. 
 • 20/01/2019, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Judith Salazar, presidenta suplent del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

 

BCG 84/2019

A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Josep Pintat Forné, Joan Carles Camp Areny, Carine Montaner Raynaud i Oliver Alis Salguero, consellers generals del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, d’acord amb el que disposen els articles 92 i 93, 109 i concordants del Reglament del Consell General, compareixem davant la Sindicatura, en temps i,

Diem:

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 77/2019, de data 13 de novembre del 2019, passem a formular al “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2020”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern.

En els termes precedents queda formulada l’esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2020”.

Consell General, 26 de novembre del 2019

Josep Pintat Forné                                                             
Joan Carles Camp Areny                                                 
Carine Montaner Raynaud                                             
Oliver Alis Salguero          

 

BCG 85/2019

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Pere López Agràs, en representació del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d'acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, comparec davant la Sindicatura i, en temps i,

Dic

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 78/2019 de data 13 de novembre del 2019, passo a formular al “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2020”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern

En els termes precedents queda formulada l'esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2020”.

Consell General, 27 de novembre del 2019

Pere López Agràs                                                                
President

Disponible pel Ple

19/12/2019

VOTACIÓ DE LES ESMENES A LA TOTALITAT

GPS Desestimada per majoria 11 vots a favor, 16 vots en contra i 0 abstencions
GPT+UL+I Desestimada per majoria 11 vots a favor, 16 vots en contra i 0 abstencions
 • 17 esmenes del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents.
 • 32 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 24 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 24 esmenes del Grup Parlamentari Liberal.
 • 24 esmenes del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos.
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost

El sotasignat, Pere López Agràs, conseller general socialdemòcrata del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposa l’article 100 de Reglament del Consell General, mitjançant aquest escrit presento les reserves d’esmena següents al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2020, publicat al Butlletí del Consell General núm. 77/2019 de data 13 de novembre del 2019.

Reserva d’esmena 1

Reserva de l’esmena 42 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 22), que proposa modificar –reduint-lo en 60.000 euros– el subconcepte “Treballs realitzats per empreses i treballs tècnics” (22760) del Projecte 0034 Ofic. Serv. Confiança electrònica del gabinet tècnic de Presidència, programa 1212 Infraestructures administratives del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa deixant-lo en un import de 44.893,62  euros.

Es proposa modificar –augmentant-lo en 60.000 euros– el subconcepte  “Sou base func. i agents de l’adm. caràct. indefi.” (11000) del Projecte 0003 Recollida de dades, programa 6114 Conjuntura, estudis i planificació, Departament d’Estadística  del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa deixant-lo en un import de 158.872,55 euros.

Reserva d’esmena 2

Reserva de l’esmena 43 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 25), que proposa modificar –reduint-lo en 65.728 euros– el subconcepte “Treballs realitzats per empreses i treballs tècnics” (22760) del Projecte 0023 Promoció de l’activitat econòmica de la Secretaria d'Estat de Economia i Empresa, programa 6216 Control i desenvolupament d'activitats econòmiques del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa deixant-lo en un import de 107.163 0 euros.

Es proposa modificar –augmentant-lo en 65.728 euros– el subconcepte  “Treballs realitzats per empreses i treballs tècnics” (22760) del Projecte 0003 Recollida de dades, programa 6114 Conjuntura, estudis i planificació, Departament d’Estadística  del Ministeri de Presidència, Economia i Empresa deixant-lo en un import de 420.809,82 euros.

Reserva d’esmena 3

Reserva de l’esmena 68 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 31), que proposa modificar –reduint-lo en 300.000 euros- la dotació del Projecte 1987-0000000047 Pavimentació CG, CS i carrers del Departament d’Ordenament Territorial (510) del Ministeri d’Ordenament Territorial) deixant-lo en un import de 0 euros.

Es proposar modificar –augmentar-lo– en 300.000 euros els subconceptes “Estudis i projectes d’inversió” (60910) i “Conservació i millora d’edificis” (61200) del Projecte 2014-000000003 Millores d’accessibilitat (Departament d’Ordenament Territorial) del Ministeri d’Ordenament Territorial

Reserva d’esmena 4

Reserva de l’esmena 67 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 30), que proposa modificar –reduint-lo en 11.401.500 euros- els subconceptes “Reparació i conservació béns i drets a utilitzar” (21700), “Infraestructura de transport” (60760), “Estudis i projectes d’inversió” (60910) del Projecte 2014-0000000001 Heliport Nacional d'Andorra del Departament d’Ordenament Territorial (510) del Ministeri d’Ordenament Territorial) deixant-lo en un import de 0 euros.

Es proposa modificar –augmentant-lo en 120.000 euros– el subconcepte “Estudis i projectes d’inversió” (60910) del Projecte 1998- 000000017 Centre salut mental del Departament d’Ordenament Territorial (510) del Ministeri d’Ordenament Territorial, deixant-lo en un import de 150.000 euros.

Es proposa modificar –augmentant-lo en 10.881.500 euros– el subconcepte “Construcció de carreteres” (60700) del Projecte 2004- 0000000107 Desviació de La Massana del Departament d’Ordenament Territorial (510) del Ministeri d’Ordenament Territorial, deixant-lo en un import de 10.931.500 euros.

Es proposa modificar –augmentant-lo en 400.000 euros– el subconcepte “Estudis i projectes d’inversió” (60910) del Projecte 2006 000000006 Museu i Arxiu Nacional d’Andorra del Departament d’Ordenament Territorial (510) del Ministeri d’Ordenament Territorial, deixant-lo en un import de 14.590.000 euros.

Reserva d’esmena 5

Reserva de l’esmena 69 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 32), que proposa modificar –reduint-lo en 6.000.000 d’euros- les dotacions del Projecte 1998-0000000007 Museu Nacional de l’Automòbil del Departament d’Ordenament Territorial (510) del Ministeri d’Ordenament Territorial) corresponents als exercicis 2022 i 2023.

Es proposa modificar –augmentant-lo en 6.000.000 d’euros– les dotacions per als exercicis 2022 i 2023 del Projecte 2004- 000000003 Desviació Sant Julià de Lòria del Departament d’Ordenament Territorial (510) del Ministeri d’Ordenament Territorial.Territorial) deixant-lo en un import de 0 euros.

Reserva d’esmena 6

Reserva de l’esmena 96 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 20), que proposa modificar- reduint-lo de 59.000 euros- el subconcepte d'Aport. Capital Fons publico-privat (87102) del projecte 4411-PROJ-0001 Serveis Generals d'Afers Socials, quedant en un import de 1.000,00 euros.

Es proposa modificar –augmentant-lo en 59.000 d'euros– el subconcepte "Ajuts a Famílies" (48290) del projecte 3121-PROJ-0031 Atenció a Persones i Famílies, quedant en un import de 2.223.487,47 euros.

Reserva d’esmena 7

Reserva de l’esmena 104 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 2), que proposa modificar –reduint-lo en 50.000 euros– el subconcepte “Estudis i treballs tècnics” (22760) del Pressupost del Fons de reserva jubilació.

Reserva d’esmena 8

Reserva de l’esmena 105 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 3), que proposa modificar –reduint-lo en 1.275.799,54 euros- el subconcepte “Comissions Carteres Gestionades” (34910) del Pressupost del Fons de reserva jubilació.

Reserva d’esmena 9

Reserva de l’esmena 112 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 10), que proposa modificar –reduint-lo en 300.000 euros– el subconcepte “Treballs realitzats per assessoraments jurídics” (22770) del Pressupost de l’AREB.

Reserva d’esmena 10

Reserva de l’esmena 113 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Socialdemòcrata, 9), que proposa modificar –reduint-lo en 15.000.000 euros– el subconcepte “Distribució de beneficis a Govern” (75000) del Pressupost d’Andorra Telecom, SAU, deixant-lo en un import de 12.959.779 euros.

Consell General, 20 de febrer del 2020

Pere López Agràs

BCG 14/2020 de 21/02/2020
Ferran Costa Marimon
Informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
PDF document icon but014-2020 Informe de la ponència Proj. llei Pressupost2020.pdf — PDF document, 2,100 kB (2,151,319 bytes)
PDF document icon but014-2020 Informe de la comissió Proj. llei Pressupost2020.pdf — PDF document, 1,654 kB (1,693,795 bytes)
27/02/2020
 • Aprovat per majoria en la sessió extraordinària del Consell General del dia 27 de febrer del 2020

16 vots a favor (GPD, GPL i GPCC), 11 vots en contra ( GPS i GPT+UL+I) i cap abstenció.

 • Resultat de les votacions de les reserves d'emena
 1. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 19 vots en contra i 0 abstencions.
 2. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 19 vots en contra i 0 abstencions.
 3. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 20 vots en contra i 0 abstencions.
 4. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 16 vots en contra i 4 abstencions.
 5. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 16 vots en contra i 4 abstencions.
 6. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 20 vots en contra i 0 abstencions.
 7. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 20 vots en contra i 0 abstencions.
 8. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 16 vots en contra i 4 abstencions.
 9. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 16 vots en contra i 4 abstencions.
 10. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 16 vots en contra i 4 abstencions.