Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2021, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2021.

Projecte de llei del pressupost per a l'exercici 2021, així com del Projecte de pressupost del Tribunal Constitucional, del Consell Superior de la Justícia i del Projecte de pressupost del Consell General per al 2021.

Aprovat per majoria, a excepció de la disposició final setena, en la sessió ordinària del Consell General del dia 17 de desembre del 2020
14/10/2020
BCG 80/2020 de 14/10/2020
 • Esmenes a la totalitat

Període improrrogable de 15 dies per la presentació d’esmenes a la totalitat. Aquest termini finalitza el dia 4 de novembre del 2020, a les 17.30 h.

 • Esmenes a l’articulat

Període de 20 dies per la presentació d’esmenes a l’articulat. Aquest termini finalitza el dia 11 de novembre del 2020, a les 17.30 h.

 • 27/11/2020, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Pere López, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i del Sr. Josep Pintat, president del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents.
 • 30/11/2020, a les 13 h: a demanda del Sr. Pere López, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i del Sr. Josep Pintat, president del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents.
 • 01/12/2020, a les 13 h: a demanda del Sr. Pere López, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.

BCG 89/2020 

A la M. I. Sindicatura

El sotasignat, Pere López Agràs, en representació del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d’acord amb el que disposen els articles 92 i 93 del Reglament del Consell General, comparec davant la Sindicatura i, en temps i,

Dic

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 80/2020 de data 14 d’octubre del 2020, passo a formular al “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2021”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern

En els termes precedents queda formulada l’esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2021”.

Consell General, 4 de novembre del 2020

Pere López Agràs                                                                           
President Grup Parlamentari Socialdemòcrata

 

M.I Senyora Síndica,

Els sotasignats, Josep Pintat Forné, Joan Carles Camp Areny, Carine Montaner Raynaud i Oliver Alis Salguero, consellers generals del Grup Parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, d’acord amb el que disposen els articles 92 i 93, 109 i concordants del Reglament del Consell General, compareixem davant la Sindicatura, en temps i,

Diem:

Que per la present, dins el termini establert en l’Edicte publicat al Butlletí del Consell General núm. 80/2020, de data 14 d’octubre del 2020, passem a formular al “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2021”, la següent:

Esmena a la totalitat amb retorn al Govern.

En els termes precedents queda formulada l’esmena a la totalitat amb retorn al Govern del “Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2021”.

Andorra la Vella, 4 de novembre de 2020

M.I. Josep Pintat Forné, President

M.I. Joan Carles Camp Areny, conseller general

M.I. Carine Montaner Raynaud, consellera general

M.I. Oliver Alis Salguero, conseller general

 

Esmenes a la totalitat disponibles pel Ple

Dia: 19/11/202

 • ET (GPS)

Desestimada per majoria: 10 vots a favor (GPS i GP Terceravia + UL + I) , 17 (GPD, GPL, GPCC) en contra i cap abstenció.

 • ET (GP T+ UL + I)

Desestimada per majoria:  10 vots a favor (GPS i GP Terceravia + UL + I), 17 (GPD, GPL, GPCC) en contra i cap abstenció.


 

 • 14 esmenes del Grup Parlamentari Terceravia + UL+ I
 • 16 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata + Grup Parlamentari Liberal
 • 16 esmenes del Grup Parlamentari Liberal + Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos
 • 35 esmenes del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost

 

A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Pere López Agràs i Roger Padreny Carmona, president i conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d'acord amb el que disposa l’article 100 del Reglament del Consell General, presentem, en temps i forma, les reserves d’esmena al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2021, publicat al Butlletí del Consell General núm. 80/2020 de data 14 d’octubre del 2020.

Reserves d’esmena al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici 2021

 

 • BCG 108/2020
 • Atès el que disposen els articles 80 i 100 del Reglament del Consell General, la Sindicatura, en reunió tinguda el dia 15 de desembre del 2020, exercint les competències que li atribueix el Reglament del Consell General, i considerant les raons d’urgència que concorren en la petició de reducció de terminis rebuda de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost, acorda reduir, fins el dia 16 de desembre del 2020, a les 9.00 h, el termini previst a l’article 100 en relació a la presentació de reserves d’esmena i vots particulars al Projecte de llei del pressupost per a l’exercici del 2021.
BCG 109/2020 de 16/12/2020
Josep Pintat Forné
PDF document icon but109-2020 Informe Pressupost.pdf — PDF document, 3968 kB (4063955 bytes)
PDF document icon but109-2020 Informe Pressupost.pdf — PDF document, 3968 kB (4063955 bytes)
17/12/2020
 • Aprovat per majoria, a excepció de la disposició final setena, en la sessió ordinària del Consell General del dia 17 de desembre del 2020.

DP7: cap vot a favor, 24 vots en contra i 4 abstencions.

Text restant: 17 vots a favor, 11 vots en contra i cap abstenció.

 

 • Resultat de les votacions de les reserves d'emena
 1. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 17 vots en contra i 4 abstencions.
 2. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 17 vots en contra i 4 abstencions.
 3. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 17 vots en contra i 4 abstencions.
 4. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 17 vots en contra i 4 abstencions.
 5. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 17 vots en contra i 4 abstencions.
 6. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 17 vots en contra i 4 abstencions.
 7. Reserva d'esmena GPS: desestimada per majoria - 7 vots a favor, 17 vots en contra i 4 abstencions.