Ves al contingut. | Salta a la navegació

Sou a: Inici / ca / Activitat parlamentària / Iniciatives legislatives / Projectes de llei / Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió

Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió

Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 29 d'abril del 2021.
21/11/2019
BCG 81/2019 de 21/2019
PDF document icon but081-2019 Prj llei.pdf — PDF document, 629 kB (644623 bytes)
12/12/2019, a les 17:30
 • 09/01/2020, a les 17.30 h: a demanda de la Sra. Judith Salazar, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i del Sr. Carles Enseñat, president del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 30/01/2020, a les 17.30 h: a demanda del Sr. Pere López, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata i de la Sra. Maria Martisella, consellera general del Grup parlamentari Demòcrata.
 • 19/03/2020, a les 17.30 h: a demanda del Sra. Judith Salazar, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 14/04/2020, a les 13.30 h
 • 06/05/2020, a les 13.30 h
 • 27/05/2020, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Mònica Bonell, presidenta suplent del Grup Parlamentari Demòcrata.
 • 18/06/2020, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Pere López, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 10/07/2020, a les 13.30 h: a demanda del Sr. Raul Ferré, president suplent del Grup Parlamentari Ciutadans Compromesos.
 • 31/07/2020, a les 13.30 h: a demanda de la Sra. Susanna Vela, consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata.
 • 46 esmenes del Grup Parlamentari Demòcrata
Comissió Legislativa de Finances i Pressupost

A la M. I. Sindicatura

Els sotasignats, Pere López Agràs, president del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, i Roger Padreny Carmona, conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, d'acord amb el que disposen els articles 90 i 100 del Reglament del Consell General, presentem, en temps i forma, el vot particular següent al Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió , publicat al Butlletí del Consell General núm. 81/2019 de data 21 de novembre del 2019.

Vot particular al Projecte de llei de recuperació i de resolució d’entitats bancàries i d’empreses d’inversió

Vot particular 1

Demanant que es retorni al text original del Projecte de llei, modificat per  l’aprovació de l’esmena 46 de l’informe del ponent (Grup Parlamentari Demòcrata).

Esmena 46                           De modificació

Grup parlamentari Demòcrata (46)

Es proposa modificar el punt 2 de l’apartat 2 de la Disposició final segona. Modificació del Decret sobre els procediments d’arranjament judicial i fallida, del 4 d’octubre de 1969 afegint un paràgraf, de manera que queda amb el redactat següent:

“Disposició final quarta. Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà de ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.

No obstant el que s’estableix al paràgraf anterior:

a) Les normes sobre la recapitalització interna que s’estableixen al capítol sisè entren en vigor als 18 mesos de l’entrada en vigor d’aquesta i dels seus reglaments d’aplicació, excepte que l’AREB determini que, per les condicions del mercat, és necessari que es prorrogui per un termini màxim de 6 mesos addicionals.

L’AREB, amb consulta prèvia a l’AFA, fixa un període transitori adequat a les condicions de mercat per assolir el requeriment mínim de fons propis i passius admissibles que regula l’article 45 d’aquesta llei, que en tot cas  no pot ser inferior als 5 anys des de l’aprovació del seu reglament d’aplicació.

b) Les disposicions que s’estableixen al capítol segon i tercer entren en vigor als 12 mesos de l’entrada en vigor d’aquesta Llei i dels seus reglaments d’aplicació.

Consell General, 8 d’abril del 2021.

Pere López Agràs                                                                 
President                                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

Roger Padreny Carmona                                                   
Conseller General                                                                
Grup Parlamentari Socialdemòcrata

06/04/2021
BCG 34/2021 de 08/04/2021
Carles Naudi d'Areny-Plandolit Balsells
Informe de la Comissió Legislativa de Finances i Pressupost
29/04/2021
 • Aprovat per majoria en la sessió ordinària del Consell General del dia 29 d'abril del 2021.

 

VOTACIÓ

 • Disposició final quarta: 16 vots a favor (GPD, GPL, GPCC), 8 vots en contra (GPS i consellera no adscrita, Carine Montaner) i 3 abstencions (GP Terceravia +Ul +I).
 • La resta del text: 24 vots a favor (GPD, GPL, GPCC, GPS i consellera no adscrita, Carine Montaner) i 3 abstencions (GP Terceravia +Ul +I).
 • Publicació BOPA